MEDIX, God. 16 Br. 86  •  Pregledni članak  •  Hematologija HR ENG

Novi antitrombotici u prevenciji i liječenju venske tromboembolijeNew antithrombotic agents in prevention and treatment of venous thromboembolism

Silva Zupančić Šalek

Svake godine u svijetu 350.000 do 600.000 ljudi oboli od duboke tromboze vena i plućne embolije, patoloških stanja koja se zajednički nazivaju venskom tromboembolijom. Učestalost smrtnog ishoda od venske tromboembolije procjenjuje se na 100.000 bolesnika godišnje, a najčešći je uzrok bolničke smrti koji se može prevenirati. S obzirom na veliki javnozdravstveni značaj bolesti, prevencija je temelj njezinog adekvatnog liječenja. U tu svrhu upotrebljavaju se tradicionalni antikoagulantni lijekovi nefrakcionirani heparin i varfarin, koji imaju određena ograničenja. Izbor antikoagulantne terapije vrlo je složen, napose danas kad postoje novi antitrombotski lijekovi. Oni su razvijeni sa svrhom usmjeravanja uglavnom na jedan faktor zgrušavanja i imaju predvidljiv odgovor na dozu. Najznačajniji antitrombotski lijekovi su izravni inhibitori trombina i inhibitori faktora Xa, dok novu klasu antitrombotskih lijekova predstavljaju selektivni inhibitori specifičnih faktora zgrušavanja. 

Ključne riječi:
antikoagulansi; dabigatran; fondaparinux; inhibitori faktora Xa; inhibitori trombina; rivaroxaban; venska tromboembolija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 86

Each year, 350,000 to 600,000 people worldwide are affected by venous thromboembolism, which includes venous thrombosis and pulmonary embolism. Venous thromboembolism results in a fatal outcome in approximately 100,000 cases a year and is the most frequent cause of preventable hospital death. Given the public health importance of this condition, the most efficient approach to its treatment is prevention. The treatment of venous thromboembolism is based on the use of traditional anticoagulants such as non-fractioned heparin and warfarin; however, these agents have certain limitations. The choice of anticoagulant therapy is quite complex, especially today when new antithrombotic medications that mostly target a single coagulation factor and have a predictable dose response are available. The most important antithrombotic agents are direct thrombin inhibitors and factor Xa inhibitors, while the representatives of a new class of antithrombotic medications are selective inhibitors of specific coagulation factors. 

Key words:
anticoagulants; dabigatran etexilate; factor Xa inhibitors; fondaparinux; rivaroxaban; thrombin inhibitors; venous thromboembolism