MEDIX, God. 25 Br. 135  •  Pregledni članak  •  Obiteljska medicina HR ENG

Nove smjernice za liječenje arterijske hipertenzije – primjena u obiteljskoj mediciniNew guidelines for treating arterial hypertension - application in family medicine

Ines Diminić Lisica, Biserka Bergman Marković

Nove Smjernice za dijagnostiku i liječenje arterijske hipertenzije Europskoga društva za hipertenziju i Europskoga društva za kardiologiju, izdane su u rujnu 2018. godine. Smjernice integriraju sveukupno dosadašnje znanje i iskustvo, najbolje dokaze dobivene relevantnim istraživanjima, daju potrebnu definiciju i klasifikaciju arterijske hipertenzije te nude jasne preporuke za ispravne dijagnostičke i terapijske postupke. S obzirom na razlike koje donose nove europske smjernice u odnosu na Smjernice Američkoga kardiološkoga društva i Američkoga društva za hipertenziju iz 2017. godine, potrebno je naglasiti da su se u Hrvatskoj do sada u praksi primjenjivale europske smjernice te se prema najavi Hrvatskoga društva za hipertenziju i Hrvatskoga kardiološkoga društva preporučuje prihvaćanje i implementiranje u svakodnevni rad, novih europskih smjernica. Njihovom se primjenom u svakodnevnoj praksi u obiteljskoj medicini može očekivati unaprjeđenje skrbi o bolesnicima s arterijskom hipertenzijom i smanjenje kardiovaskularnoga rizika u cjelokupnoj populaciji.

Ključne riječi:
arterijska hipertenzija; nove smjernice; kardiovaskularni rizik

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 135

New guidelines for diagnosis and treatment of arterial hypertension by the European Hypertension Sociaty and the European Cardiac Society were issued in September 2018. The guidelines integrate the overall knowledge and experience in addition to the best evidence obtained through relevant research. This provides the necessary definitions, classifications and recommendations for the correct classification of hypertension and the associated diagnostic and therapeutic procedures. Given the differences between the new European guidelines in relation to those issued by the American College of Cardiology and the 2017 American Society for Hypertension guidelines, it should be emphasized that the European guidelines have until now been applied in Croatia. According to the Croatian Society for Hypertension and the Croatian Cardiology Society, the new European guidelines’ acceptance and implementation in everyday work is recommended. It is expected that their application in everyday family medicine practice will improve care for patients with arterial hypertension and reduce the cardiovascular risk of the general population. 

Key words:
arterial hypertension; new guidelines; cardiovascular risk