MEDIX, God. 18 Br. 101/102  •  Pregledni članak  •  Obiteljska medicina HR ENG

Nove smjernice kardiovaskularne prevencije u kliničkoj praksi (Europsko kardiološko društvo, verzija 2012.) – kratki pregled za liječnike obiteljske medicine2012 European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: brief overview for family physicians

Davorka Vrdoljak

Kardiovaskularne (KV) bolesti jedan su od najvažnijih javnozdravstvenih problema u nas i u svijetu. U većini zemalja svijeta vodeći su uzrok morbiditeta i mortaliteta. Iako se u posljednje tri godine bilježi ohrabrujući trend smanjenja smrtnosti od KV-bolesti u nas, Hrvatska još uvijek pripada među zemlje visokoga rizika. Združene snage Europskoga kardiološkog (ESC) i drugih stručnih društava (EACRP, EASD, EHN, ESO, IDF-Europe, ESH, EAS, ISBM, WONCA), objavile su u svibnju ove godine nove Europske smjernice za kardiovaskularnu prevenciju u kliničkoj praksi, čiji je sažeti (džepni) oblik, formatom i sadržajem prikladan za primjenu u dnevnoj praksi obiteljskog liječnika, promoviran na kongresu ESC-a u kolovozu 2012. godine. Hrvatsko kardiološko društvo (HKD) aktivno je u prevođenju svih smjernica za prevenciju i liječenje pojedinih bolesti KV-sustava od 1999. do danas, kao i u kontinuiranoj edukaciji liječnika na svim razinama zdravstvene zaštite. Društvo nastavnika opće/ obiteljske medicine (DNOOM) organiziranjem predavanja i radionica namijenjenih liječnicima obiteljske medicine igra vrlo važnu ulogu u edukaciji. U multidisciplinarnom procesu zbrinjavanja bolesnika s KV-bolestima, liječnik obiteljske medicine važna je osoba u započinjanju, koordinaciji i dugotrajnom praćenju osoba opterećenih KV-rizicima.

Ključne riječi:
liječenje kardiovaskularnih bolesti; obiteljska medicina

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 101/102

Cardiovascular diseases (CVD) are an important public health problem both in Croatia and worldwide and the leading cause of morbidity and mortality in most countries. Despite a decreasing trend in CVD-related mortality in the previous three years, Croatia is still a high-risk country. Joined task force of European Society of Cardiology (ESC) and other societies published the European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice in 2012. The pocket guidelines, which are especially suitable for general practitioners in initiating and providing preventive activities in the practice, were presented at the ESC congress in August 2012. The Croatian Society of Cardiology has actively participated in translation of all guidelines for CVD prevention and management since 1999 and continuous education of doctors at all levels of health care. The Association of Teachers in General Practice / Family Medicine organizes lectures and workshops for family doctors, thus playing an important role in education. In a multidisciplinary management of patients with CVD, a family doctor is an important figure in the initiation and coordination of their treatment and follow-up.

Key words:
cardiovascular diseases, therapy; family practice