MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Supplement 2  •  Pregledni članak  •  Neurologija HR ENG

Nova klasifikacija migreneNew classification of migraine

Davor Jančuljak

Promjene u klasifikaciji migrene u 3. izdanju Međunarodne klasifikacije glavobolja (MKG3) iz 2018. odnose se na uvođenje naziva migrena s aurom moždanog debla umjesto ranijeg naziva bazilarna migrena, izdvajanje kronične migrene iz komplikacija migrene u zaseban klinički varijetet migrene te dopunu epizodičkih sindroma koji mogu biti povezani s migrenom. Osobito su razrađeni dijagnostički kriteriji za migrenu s aurom i njenih podtipova usmjerenih na razlikovanje žarišnih reverzibilnih neuroloških deficita od drugih prolaznih nemigrenskih neuroloških poremećaja (tranzitorne ishemijske atake). U kriterijima za kroničnu migrenu, uz migrenu bez aure, uključeni su migrena s aurom i primarne glavobolje. Kronična migrena i glavobolja ovisna o prekomjernoj uporabi lijekova mogu biti istovremene. U MKG-3 dani su alternativni prijedlozi za podjelu epizodnih migrena prema povezanosti s menstrualnim ciklusom i kronične migrene prema trajanju remisije. Novo izdanje klasifikacije migrena omogućit će pouzdane kriterije za uključivanje bolesnika u znanstvena istraživanja i precizniju dijagnozu oblika migrene u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

Ključne riječi:
Međunarodna klasifikacija glavobolja – 3. Izdanje; migrena

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Supplement 2

The 3rd edition of the International Classification of Headache Disorders (ICHD-3) from the year 2018 made major changes in migraine classifications: renaming „basilar-artery migraine“ to „migraine with brain stem aura“; transferring chronic migraine from migraine complications into a separate clinical variation of migraine, and updating episodic syndromes related to migraine. The ICHD-3 has elaborated diagnostic criteria for the migraine with aura and its subtypes to distinguish focal reversible neurological deficits from other transient neurological disorders (transitory ischemic attacks). Criteria for the chronic migraine now includes both migraine with aura and primary headaches, in addition to the migraine without aura. Both chronic migraine and medication overuse headache may be present at the same time. In ICHD-3, there are alternative criteria for dividing episodic migraines due to their relation with the menstrual cycle and chronic migraine due to the duration of remission. The new migraine classification will enable for more reliable criteria for involving patients in scientific research and more precise diagnosis of migraine types in daily clinical practice.

Key words:
International Classification of Headache Disorders – 3rd edition; migraine