MEDIX, God. 27 Br. 149  •  Pregledni članak  •  Alergologija i klinička imunologija HR ENG

Nosni polipi i kronični rinosinusitisNasal polyps and chronic rhinosinusitis

Gorazd Poje, Katarina Vuković Đurić

Današnja paradigma liječenja kroničnoga rinosinusitisa s nosnim polipima (KRSsNP) preporučuje intranazalne steroide i ispiranje nosa fiziološkom otopinom za blaže slučajeve te oralne kortikosteroide i eventualno moguću operaciju za teže slučajeve. Najčešći endotip KRSsNP-a jest upala tipa 2. Kao rezultat zajedničkog upalnoga puta tipa 2, KRSsNP je često povezan s astmom i/ ili preosjetljivošću na salicilate. Klasifikacija kroničnoga rinosinusitisa u različite endotipove vodi k preciznijim strategijama liječenja. Klasifikacija endotipa na tip 2 ili netip 2 u budućnosti će vjerojatno biti podrobnije razrađena za potrebe liječenja. Pojava biološke terapije usmjerene na patofiziologiju temeljne upalne bolesti tipa 2 dovela je do znatnoga pomaka u mogućnostima liječenja KRSsNP-a i to poglavito za najteže slučajeve, refraktarne na standardno liječenje. Naša iskustva s biološkom terapijom vezana su uz bolesnike kojima je ona propisana zbog teške astme, a imali su i KRSsNP te potvrđuju njezinu učinkovitost.

Ključne riječi:
bolesti sinusa; kronični rinosinusitis s nosnim polipima; liječenje nosne polipoze; upala tipa 2

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 27 Br. 149

Current treatment paradigm for chronic rhinosinusitis with nasal polyps (CRSwNP) recommends nasal steroids and saline nasal lavage for milder cases, and oral corticosteroids and possible surgery for severe cases. The most common endotype of CRSwNP is type 2 inflammation. As a result of the common type 2 inflammatory pathway, CRSwNP is often associated with asthma and/or salicylate sensitivity. Classification of chronic rhinosinusitis into different endotypes leads to more precise treatment strategies. The classification of endotypes into type 2 or non-type 2 will probably be further developed for the treatment purposes in the future. Biologic therapy focused on the pathophysiology of the underlying inflammatory disease type 2 has led to a significant shift in the treatment options for CRSwNP, primarily for the most severe cases, refractory to standard treatment. Our experience proved biologics effective in patients with CRSwNP, to whom biologics were prescribed because of severe asthma.

Key words:
chronic rhinosinusitis with nasal polyps; management of nasal polyps; sinus diseases; type 2 inflammation