Nosni polipi i kronični rinosinusitis

Autor: Gorazd Poje, Katarina Vuković Đurić
Sažetak:

Današnja paradigma liječenja kroničnoga rinosinusitisa s nosnim polipima (KRSsNP) preporučuje intranazalne steroide i ispiranje nosa fiziološkom otopinom za blaže slučajeve te oralne kortikosteroide i eventualno moguću operaciju za teže slučajeve. Najčešći endotip KRSsNP-a jest upala tipa 2. Kao rezultat zajedničkog upalnoga puta tipa 2, KRSsNP je često povezan s astmom i/ ili preosjetljivošću na salicilate. Klasifikacija kroničnoga rinosinusitisa u različite endotipove vodi k preciznijim strategijama liječenja. Klasifikacija endotipa na tip 2 ili netip 2 u budućnosti će vjerojatno biti podrobnije razrađena za potrebe liječenja. Pojava biološke terapije usmjerene na patofiziologiju temeljne upalne bolesti tipa 2 dovela je do znatnoga pomaka u mogućnostima liječenja KRSsNP-a i to poglavito za najteže slučajeve, refraktarne na standardno liječenje. Naša iskustva s biološkom terapijom vezana su uz bolesnike kojima je ona propisana zbog teške astme, a imali su i KRSsNP te potvrđuju njezinu učinkovitost.

Ključne riječi:
bolesti sinusa; kronični rinosinusitis s nosnim polipima; liječenje nosne polipoze; upala tipa 2

OGLAS