Noćni i smjenski rad

Autor: Sonja Ćulibrk
Sažetak:

Ljudsko je tijelo noću osjetljivije na negativne utjecaje iz okoliša te opasnosti i napore na radnome mjestu. Jedan od glavnih čimbenika koji izaziva zdravstvene i psihičke probleme noćnih i smjenskih radnika jest narušavanje uobičajenih cirkadijanih ritmova. Cirkadijani ritam regulira spavanje, temperaturu tijela, krvni tlak, vrijeme reakcije, razine budnosti, lučenje hormona, spremnost za rad i dr. Rizik za nastanak ozljeda na radu tijekom noćne smjene veći je zbog pojave umora i pospanosti radnika. Društvene i obiteljske aktivnosti uglavnom su prilagođene dnevnome ritmu, odnosno normalnome rasporedu budnosti i spavanja. Zbog toga smjenski i noćni rad mogu izazvati niz teškoća u održavanju obiteljskih i društvenih odnosa. Smjenski radnici imaju povećan rizik za nastanak kroničnih bolesti, kao što su kardiovaskularne bolesti, gastrointestinalne bolesti, dijabetes, psihički poremećaji, poremećaji reproduktivnoga zdravlja te neke vrste karcinoma. Iznimno je važno provoditi redovite zdravstvene preglede u smjenskih radnika, u čemu specijalist medicine rada mora poznavati moguće rizike smjenskoga i noćnoga rada i na njih obratiti pozornost pri odlučivanju o radnoj sposobnosti.

Ključne riječi:
kardiovaskularne bolesti; metabolički sindrom; noćni radnici; smjenski rad; rizik za ozljedu na radu

OGLAS