MEDIX, God. 26 Br. 146  •  Pregledni članak  •  Medicina rada HR ENG

Noćni i smjenski radNight and shift work

Sonja Ćulibrk

Ljudsko je tijelo noću osjetljivije na negativne utjecaje iz okoliša te opasnosti i napore na radnome mjestu. Jedan od glavnih čimbenika koji izaziva zdravstvene i psihičke probleme noćnih i smjenskih radnika jest narušavanje uobičajenih cirkadijanih ritmova. Cirkadijani ritam regulira spavanje, temperaturu tijela, krvni tlak, vrijeme reakcije, razine budnosti, lučenje hormona, spremnost za rad i dr. Rizik za nastanak ozljeda na radu tijekom noćne smjene veći je zbog pojave umora i pospanosti radnika. Društvene i obiteljske aktivnosti uglavnom su prilagođene dnevnome ritmu, odnosno normalnome rasporedu budnosti i spavanja. Zbog toga smjenski i noćni rad mogu izazvati niz teškoća u održavanju obiteljskih i društvenih odnosa. Smjenski radnici imaju povećan rizik za nastanak kroničnih bolesti, kao što su kardiovaskularne bolesti, gastrointestinalne bolesti, dijabetes, psihički poremećaji, poremećaji reproduktivnoga zdravlja te neke vrste karcinoma. Iznimno je važno provoditi redovite zdravstvene preglede u smjenskih radnika, u čemu specijalist medicine rada mora poznavati moguće rizike smjenskoga i noćnoga rada i na njih obratiti pozornost pri odlučivanju o radnoj sposobnosti.

Ključne riječi:
kardiovaskularne bolesti; metabolički sindrom; noćni radnici; smjenski rad; rizik za ozljedu na radu

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 146

During the night human body is more sensitive to negative effects from the environment as well as hazards and efforts on the workplace. One of the main factors that causes health and psychiatric problems of night and shift workers is the disruption of usual circadian rhythm. Circadian rhythm regulates sleep, body temperature, blood pressure, reaction time, alertness levels, hormone secretion, readiness for work, etc. Risk of suffering injuries during the night is increased due to fatigue and sleepiness. Social and family activities are mostly adjusted to the daily rhythm, that is the normal schedule of wakefulness and sleep. Due to this, shift and night work can cause difficulties in maintaining family and social relations. Shift workers have an increased risk of forming chronic diseases such as cardiovascular disease, gastrointestinal disease, diabetes, psychiatric disorders, reproductive health disorders and some forms of cancer. It is extremely important to conduct regular health examinations for shift workers in which occupational health specialist needs to be aware of possible risks of shift and night work and pay attention to them when making a decision on work ability.

Key words:
cardiovascular diseases; metabolic syndrome; night workers; occupational injury risk; shift work