MEDIX, God. 18 Br. 101/102  •  Osvrt  •  Molekularna medicina HR ENG

Nobelova nagrada za medicinu 2012. godine

Jasminka Pavelić

Ovogodišnju Nobelovu nagradu za medicinu dijele dva znanstvenika: dr. John B. Gurdon i dr. Shinya Yamanaka. Nagrada je dodijeljena za otkriće načina kojim se zrele diferencirane stanice organizma mogu reprogramirati u pluripotentne matične stanice (engl. induced pluripotent stem cells – iPS), a koje se potom mogu ponovo diferencirati u različite tipove diferenciranih stanica. Pionirski rad u ovom području djelo je dr. Gurdona koji je prvi na svijetu klonirao žabu prijenosom jezgre somatske stanice u enukleiranu jajnu stanicu. Pedeset godina kasnije, dr. Yamanaka pokazao je da se i pojedinačna diferencirana stanica može reprogramirati u pluripotentno stanje, u iPS. Ovim je istraživanjima okončano dugogodišnje uvjerenje da se diferencirane stanice ne mogu reprogramirati u pluripotentne matične stanice, čime su otvorena vrata novim, u kliničkoj praksi primjenjivim, istraživanjima.  

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 101/102