MEDIX, God. 16 Br. 91  •  Pregledni članak  •  Ginekologija HR ENG

Neplodnost – uzroci, dijagnostika i liječenjeInfertility – causes, diagnosis and treatment

Romana Dmitrović

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije približno 15% parova u svijetu je neplodno, a dodatnih 10% ima smanjenu plodnost. Neplodnost nije samo problem pojedinca ili para već je i javnozdravstveni problem koji utječe na natalitet i reproduktivno zdravlje društva. Smatra se da će 85% parova koji ne koriste kontracepciju i imaju redovite seksualne odnose zanijeti tijekom prve godine. Ostali će uspjeti tijekom druge i treće godine, ili će potražiti medicinsku pomoć. Na neplodnost treba posumnjati ukoliko par ne uspijeva ostvariti trudnoću nakon godinu dana nezaštićenih odnosa, a žena je mlađa od 36 godina, ili nakon šest mjeseci nezaštićenih odnosa, a žena je starija od 36 godina, te ukoliko žena uspijeva zanijeti, ali ne uspijeva iznijeti trudnoću do termina poroda. Dobro poznavanje uzroka neplodnosti temelj je kvalitetnog pristupa i rješavanja ovog problema, a danas su na raspolaganju brojne metode dijagnostike i liječenja.

Ključne riječi:
neplodnost; medicinski potpomognuta oplodnja; izvantjelesna oplodnja - IVF; spermiogram

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 91

According to the World Health Organization, nearly 15% of couples in the world are infertile, while additional 10% have reduced fertility. Infertility is not only a problem of individual person or couple, but also a public health problem affecting birth rate and reproductive health of people. Estimates are that 85% of couples who do not use birth control and have regular sex life will become pregnant in the first year of trying to conceive. Other couples will succeed in the second or third year of trying or seek medical help. Infertility should be suspected in a couple cannot conceive after one year of having regular unprotected sex and the woman is younger than 36 years of age, or after 6 months of having regular unprotected sex and the woman is older than 36 years of age, or if the woman becomes pregnant but is unable to carry a pregnancy to full term. A thorough knowledge of possible causes of infertility is the basis of successful approach to and treatment of infertility, especially today when there are numerous diagnostic and treatment methods available. 

Key words:
fertilization in vitro; infertility; reproductive techniques, assisted; semen analysis