MEDIX, God. 24 Br. 130/131  •  Cochrane sustavni pregled  •  Gastroenterologija HR ENG

Neinvazivni dijagnostički testovi za infekciju bakterijom Helicobacter pylori

Infekcija bakterijom Helicobacter pylori (H. pylori) povezuje se s brojnim malignim i nemalignim oboljenjima kao što su peptički ulkus, dispepsija, krvarenje iz peptičkog ulkusa, sideropenična anemija, idiopatska trombocitopenična purpura i kolorektalni karcinom. Dijagnoza se temelji na pozitivnom histološkom nalazu endoskopske biopsije. Pouzdanost neinvazivnih testova za dijagnozu te infekcije nije sasvim jasna. Cilj preglednog članka je ispitati pouzdanost ureja izdisajnog testa, serološke dijagnostike i dokazivanje antigena H. pylori u stolici, same ili u kombinaciji.

Pretražena je dostupna literatura do prosinca 2016. te je uključeno 101 istraživanje s ukupno 11.003 ispitanika od kojih je 5839 imalo infekciju bakterijom H. pylori. Većina istraživanja uključivala je bolesnike s dispepsijom (57%), a u 53 istraživanja isključeni su ispitanici koji su koristili inhibitore protonske pumpe ili antibiotike.

Trideset četiri istraživanja (4242 ispitanika) ispitivala su serološku dijagnostiku, 29 (2988 ispitanika) dokaz antigena H. pylori u stolici; 34 (3139 ispitanika) 13C ureja izdisajni test, 21 (1810 ispitanik) 14C ureja izdisajni test, a dva istraživanja (127 ispitanika) ispitivala su ureja izdisajni test, ali nisu navedeni korišteni izotopi.

Postoji statistički značajna razlika između svih ispitivanih testova (P = 0,024). Omjer dijagnostičkih izgleda za 13C ureja izdisajni test je 153, za 14C ureja izdisajni test 105, serološku dijagnostiku 47,4 te za dokazivanje antigena H. pylori u stolici 45,1. Osjetljivost je bila 0,94 za 13C ureja izdisajni test, 0,92 za 14C ureja izdisajni test, 0,84 za serološku dijagnostiku i 0,83 za dokazivanje antigena H. pylori u stolici. To podrazumijeva da će u prosjeku od 1000 ispitanih osoba za H. pylori infekciju biti 46 lažno pozitivnih nalaza. U toj hipotetskoj skupini, 13C ureja izdisajni test imat će 30 lažno negativnih nalaza, 14C ureja izdisajni test 42, serološka dijagnostika 86, a dokazivanje antigena H. pylori u stolici 89 lažno negativnih nalaza.

Omjeri dijagnostičkih izgleda (engl. diagnostic odds ratio, DOR) bili su 0,68 (95% CI 0,12 – 3,70, P = 0,56) 13C ureja izdisajni test u odnosu na serološku dijagnostiku (sedam istraživanja) i 0,88 (95% CI 0,14 – 5,56, P = 0,84) za 13C ureja izdisajni test u usporedbi s dokazivanjem antigena u stolice (sedam istraživanja).

U osoba koje su imale gastrektomiju i one koje nisu koristile antibiotike i inhibitore protonske pumpe neposredno prije testiranja, ureja izdisajni test ima visoku dijagnostičku pouzdanost dok su serološka dijagnostika i dokazivanje antigena H. pylori u stolici manje pouzdani. Potrebno je još istraživanja kako bi se te tvrdnje potkrijepile.

Best MJL, Takwoinigi Y, Siddique S, Gandhi A, Low B, Yaghoobi M, Gurusamy KS. Non-invasive diagnostic tests for Helicobacter pylori infection. Cochrane database Sys Rev. 2018: CD012080.