Najave stručnih događanja

Ožujak 2020.

Odabrane teme iz dijalize
Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju, Poliklinika za internu medicinu i dijalizu B. Braun Avitum, Klinička bolnica Merkur, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 06.03.2020.
https://www.hdndt.org/novosti/6-8-simpozij-odabrane-teme-iz-dijalize

5. znanstveni simpozij “Hrvatski vaskularni dan” (CROVASCULAR 2020)
Zagreb, 06.03.2020.
http://web.penta-pco.com/crovascular2020/

Novi izazovi u pedijatriji: Racionalna dijagnostika i liječenje II
HLZ, Hrvatsko pedijatrijsko društvo
Vodice, 06.-08.03.2020.
https://www.pedijatrija.hr/

11. međunarodni kongres Društva nastavnika opće/obiteljske  medicine – Intervencije i vještine u obiteljskoj medicini
Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine
Zagreb, 12.-15.03.2020.
https://dnoom.org/xi-kongres/

11. konferencija digitalne medicine „Budućnost je sada“
HIT konferencija d.o.o.
Zagreb, 13.03.2020.
https://www.hit-konferencija.hr/

10th Croatian Esthetic  Medicine Symposium
Hrvatsko društvo za estetsku medicinu HLZ-a
Opatija, 13.-15.03.2020.
https://www.hdel.hr/

10. kongres Hrvatskog društva za neurovaskularne poremećaje Hrvatskog liječničkog zbora s međ. sud.
Hrvatsko društvo za neurovaskularne poremećaje HLZ-a
Zagreb, 19.-20.03.2020.
https://neuro-hr.org/Page.aspx?ID=116

9. kongres invazivne i intervencijske kardiologije s međunarodnim sudjelovanjem - CROINTERVENT 2020.
Radna skupina za invazivnu i intervencijsku kardiologiju Hrvatskoga kardiološkog društva
Zagreb, 19.-21.03.2020.
https://www.crointervent2020.org/

Torch i druge infekcije u trudnica i djece: epidemiologija, klinička slika, dijagnostika, terapija i prevencija
Hrvatsko društvo za kliničku mikrobiologiju HLZ-a
Zagreb, 20.03.2020.
https://bit.ly/36opVI3

16. Hrvatski psihijatrijski dani s međunarodnim sudjelovanjem
Opatija, 25.-27.03.2020.
https://www.16psihdani.org/

Kongres hrvatskog udruženja ortopeda i traumatologa - HUOT 2020
Poreč, 26.-28.03.2020.
https://www.huot2020.org/

9. hrvatski endokrinološki kongres
Hrvatsko endokrinološko društvo HLZ-a
Pula, 26.-29.03.2020.
https://hed.hlz.hr/9-hrvatski-endokrinoloski-kongres/

 

Travanj 2020.

5. kongres hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem
Hrvatsko društvo za hitnu medicinu i Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine
Vodice, 01. - 04. travnja 2020. Godine
https://kongres-hitna.org/

XXVII. kongres obiteljske medicine
Hrvatska udružba obiteljske medicine HUOM
Varaždin, 02.-04.04.2020.
http://kongres.horizont-travel.hr/

Gastroenterologija u obiteljskoj medicini
Hrvatsko gastroenterološko društvo, KoHOM
Pula, 04.-05.04.2020.
https://events.otours.hr/obiteljska2020?locale=hr

VIII. hrvatski kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine
Hrvatsko društvo za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu HLZ-a
Šibenik, 16.-19.04.2020.
https://kfrm2020.conventuscredo.hr/

Hrvatska proljetna pedijatrijska škola – Hematologija i onkologija, radiologija u pedijatriji, hitnosti u pedijatriji
KBC Split, Klinika za dječje bolesti; HLZ – Hrvatsko pedijatrijsko društvo, Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu
Split, 20.-24.04.2020.
http://hpps.com.hr

13. hrvatski onkološki kongres
Poreč, 23.-26.04.2020.
https://www.hok2020.com/

6. hrvatski kongres kliničke citologije
Hrvatsko društvo za kliničku citologiju, Hrvatska udruga citotehnologa
Lovran, 23.-26.04.2020.
https://www.hkkc2020.com/

 

Svibanj 2020.

4. hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres s međ. sud.
Hrvatsko društvo za gerontologiju i gerijatriju HLZ-a, Referentni centar Ministarstva zdravstva RH za zaštitu zdravlja starijih osoba – Služba za  javnozdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“
Opatija, 06.-09.05.2020.
https://corporate.btravel.pro/hr/kongresi/2020/cro-geron/

10. kongres Hrvatskog torakalnog društva TORAKS 2020.
Hrvatsko torakalno društvo
Zagreb, 6.-9.05.2020.
http://web.penta-pco.com/toraks2020/

9. hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije i 5. mediteranski nefrološki kongres
Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju
Šibenik, 07.-10.05.2020.
https://nefro2020.conventuscredo.hr/

11. kongres Koordinacije hrvatske obiteljske medicine
Koordinacija hrvatske obiteljske medicine
Šibenik, 21.-24.05.2020.
https://kohom2020.conventuscredo.hr/

 

Arhiva stručnih događanja