Najave stručnih događanja

Svibanj 2022.

90. Dani dijabetologa
Hrvatsko društvo za dijabetes i bolesti metabolizma
Pula, 05.-08.05.2022.

6. Hrvatski kongres o reprodukcijskom zdravlju, planiranju obitelji, kontracepciji i IVF-u
Hrvatsko društvo za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju
Šibenik, 19. - 21.05.2022.
https://contres.hr/6-hrvatski-kongres-o-reprodukcijskom-zdravlju-planiranju-obitelji-kontracepciji-i-ivf-2022/

Lipanj 2022.

13. kongres Koordinacije hrvatske obiteljske medicine KoHOM
“Obiteljski doktori – eksperti potpuno drukčiji od drugih”
Šibenik, 19.-22.06.2022.
https://kohom2022.conventuscredo.hr/

Listopad 2022.

Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem – CROCAD 2022
Supetar, 05.-08.10. 2022.
https://www.vivid-original.com/dogadjaj/crocad-2022/

Arhiva stručnih događanja