Najave stručnih događanja

Rujan 2020.

Godišnji kongres Hrvatskog društva za vaskularnu kirurgiju HLZ-a s međun. sud.
i Simpozij Hrvatskog društva medicinskih sestara i tehničara vaskularne kirurgije

Opatija, 10. – 12. rujna 2020. - ONLINE KONGRES
http://www.vascularsurgery-croatia2020.com

10. kongres Hrvatskoga torakalnog društva - TORAKS 2020
Hrvatsko torakalno društvo
Zagreb, 16.-19. rujna 2020. ONLINE KONGRES
http://web.penta-pco.com/toraks2020/

Konferencija o palijativnoj medicini „Ostani uz mene“
(u povodu 10 godina od osnutka Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – CEPAMET)
Zagreb, 18. – 19. rujna 2020. ONLINE KONFERENCIJA
http://www.ostaniuzmene2020.com

 

Listopad 2020.

11.  kongres Koordinacije hrvatske obiteljske medicine
Šibenik, 01.-04.10.2020.  ONLINE KONGRES
https://kohom2020.conventuscredo.hr/

Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti - CROCAD-20
Hrvatski liječnički zbor
Hrvatsko društvo za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi
Hrvatsko društvo za neuroznanost
Supetar, 14.–17. listopada 2020. – ONLINE KONGRES
www.alzheimer-croatia2020.com

9. hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije
22. do 24. listopada 2020. ONLINE KONGRES
https://nefro2020.conventuscredo.hr/

 

2021.

Lipanj 2021

11. Internistički kongres
Hrvatsko društvo za internu medicinu HLZ-a
Opatija, 04.-06. lipnja 2021.

http://www.ik-2020.com/

 

Arhiva stručnih događanja