Najave stručnih događanja

Ožujak 2019.

4. znanstveni simpozij "Hrvatski vaskularni dan" (CROVASCULAR 2019) s međun. sud.
Razred za medicinske znanosti HAZU, KBC Sestre milosrdnice i Hrvatsko kardiološko društvo
Zagreb, 01.03.2019.
http://web.penta-pco.com/crovascular2019/

Adriatic Liver Forum 2019: Liver and the infections
Hrvatsko gastroenterološko društvo
Zagreb, 01.03.2019.
https://www.adriatic-liver-forum.com/en/

7. simpozij Odabrane teme iz dijalize
Zagreb, 01.03.2019.
https://www.hdndt.org/doc/2019-odabrane-teme-iz-dijalize-program.pdf

8. Conference of Central Hepatologic Collaboration
Zagreb, 02.03.2019.
http://www.hgd.hr/aploads/files/CEHC%202019%20(1).pdf

10. međunarodni kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine – Smjernice u praksi obiteljskog liječnika
Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine
Zagreb, 07.-10.03.2019.
http://dnoom.org/x-kongres/

1. hrvatska konferencija o ponašajnim ovisnostima s međun. sud.
Organizatori konferencije su Psihijatrijska bolnica ”Sveti Ivan”, Grad Zagreb–Gradski ured za zdravstvo, Udruga Zajedno i Hrvatsko psihijatrijsko društvo
Udruga PIN
Zagreb, 08.-09.03.2019.
https://bit.ly/2SNplRX

Simpozij Novosti u nefrologiji
Hrvatsko društvo za nefrologiju dijalizu i transplantaciju
Zagreb, 15.-16.03.2019.
https://contres.hr/nefro-2019/simpozij-novosti-u-nefrologiji/

Treća konferencija Hrvatski dan debljine
Debljina – uzroci, posljedice, prevencija i liječenje
Zagreb, 16.03.2019.
https://contres.hr/debljina-2019/hrvatski-dan-debljine/

9. Croatian Esthetic Medicine Symposium
Hrvatsko društvo za estetsku medicinu HLZ
Opatija, 22.-23. ožujak 2019.
https://www.hdel.hr/

Gastroenterologija u obiteljskoj medicini
HGD, KoHOM
Pula, 23.-24.03.2019.
https://archive.otours.hr/gastroenterologija-u-obiteljskoj-medicini-2019/

Skup ekspertne skupine – International Contact Dermatitis Research Group in the Cooperation with Croatian Dermatovenerological Society of the Croatian Medical Association
HLZ, Hrvatsko dermatovenerološko društvo
Zagreb, 29.-31.03.2019.
http://www.icdrg2019.org/

7. Konferencija digitalne medicine "Budućnost je sada"
Zagreb, 29.03.2019.
http://hit-konferencija.hr/

Travanj 2019.

12. hrvatski onkološki kongres s međun. sud.
Hrvatsko onkološko društvo HLZ-a
Poreč, 04.-07.04.2019.
http://web.penta-pco.com/hok2019

6. kongres farmacije s međun. sud.
Hrvatsko farmaceutsko društvo
Dubrovnik. 04.-07.04.2019.
https://bit.ly/2N4JMnn

Simpozij “Kontroverze u hipertenziji, kardiologiji i nefrologiji” i Simpozij medicinskih sestara u hipertenziji
Zagreb, 05.-07.04.2019.
http://www.hdhtecaj2019.org/

7. simpozij Praktična primjena 3d ultrazvuka u ginekologiji i opstetriciji
Hrvatsko društvo za ultrazvuk u medicini i biologiji HLZ-a i Klinika za ženske bolesti i porode, KBC Zagreb
Vodice, 25.-26.04.2019.
https://contres.hr/3d-uzv-2019/prakticna-primjena-3d-ultrazvuka-u-ginekologiji-i-opstetriciji/

Svibanj 2019.

Imunosne bolesti pluća u djece
XXXII. simpozij Hrvatskog društva za pedijatrijsku pulmologiju
Zadar, 03.-05.05.2019.
https://contres.hr/zadar-2019/imunosne-bolesti-pluca-u-djece/

5th European Congress for Bronchology and Interventional Pulmonology (ECBIP)
EABIP, Hrvatsko torakalno društvo
Dubrovnik, 08.-11.05.2019.
http://ecbip2019.eu/

11. hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama s međun. sud.
Opatija, 10.-12.05.2019.
http://www.hdugi2019.org/index.php

13. kongres Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju i 2. kongres Društva medicinskih sestara/tehničara digestivne kirurgije
Opatija, 15.-18.05.2019.
http://btravel.pro/hr/kongresi/2019/digestive-surgery-2019/

8. hrvatski kongres ginekologa i opstetičara s međun. sud.
Hrvatsko društvo ginekologa i opstetričara HLZ-a , Katedra za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , HLZ
Vodice, 16.-19.05.2019.
http://btravel.pro/hr/kongresi/2019/hdgo/

4. hrvatski epidemiološki kongres
Hrvatsko epidemiološko društvo HLZ-a
Opatija, 16.-18.05.2019.
https://epi2019.conventuscredo.hr/

10. kongres KoHOM-a
Šibenik, 23.-26.5.2019.
https://kohom2019.conventuscredo.hr/

Godišnji kongres hrvatskog društva za vaskularnu kirurgiju hlz-a s međun. sud.
& 2. Simpozij hrvatskog društva medicinskih sestara i tehničara vaskularne kirurgije
Opatija, 23.-25.05.2019.
http://btravel.pro/hr/kongresi/2019/hdvk2019-savethedate/

Lipanj 2019.

7. hrvatski kongres regionalne anestezije i analgezije s međun. sud.
Hrvatsko društvo za regionalnu anesteziju i analgeziju HLZ-a, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 14.-15.06.2019.
http://hdraa.com.hr/