Najave stručnih događanja

Studeni 2018.

11. Hrvatski kongres plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije
HD za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju HLZ-a
Zadar, 08.-10.11.2018.
www.plastic-surgery-zadar2018.com

HDIR-5: Translating Science to Medicine – Targets and Therapeutics (međ. kongres)
HD za istraživanje raka (HDIR)
Zagreb, 08.-10.11.2018.
http://hdir-5.hdir.hr/

4. Međunarodnom simpoziju o kroničnoj bolesti presatka protiv primatelja (kroničnom GVHD-u)
(
4th International cGVHD Symposium and TCWP Educational Meeting)
Zagreb, 08.-10.11.2018.
https://www.ebmt.org/events/4th-international-cgvhd-symposium-and-tcwp-educational-meeting

Projekt PharMED: ŠTITNJAČA - KOMPLEKSNOST LIJEČENJA
Hrvatsko farmaceutsko društvo
Zagreb, 13.11.2018
https://bit.ly/2D11rcJ

13. hrvatski kongres o epilepsiji s međ. sud.
Hrvatska liga protiv epilepsije, Hrvatska udruga za epilepsiju, HD za EEG i kliničku neurofiziologiju HLZ-a, HD za dječju neurologiju HLZ-a
Šibenik, 15.-18.11.2018.
http://www.ilae.com.hr/hrvatski-kongres-o-epilepsiji.html

7. kongres Hrvatskog senološkog društva s međ. sud.
HLZ, Hrvatsko senološko društvo
Lovran, 15.-17.11.2018.
http://www.novacon.hr/senology2018/

4. kongres HD za tumore glave i vrata s međ. sud.
HD za tumore glave i vrata
Zagreb, 15.-17.11.2018.
http://www.hdtgv.hr/program-i-prijavni-obrazac-za-4-kongres-hdtgv/

6. znanstveni sastanak Tumori prostate
HAZU – Razred za medicinske znanosti – Odbor za tumore i HD za urološku onkologiju
Zagreb, 16.11.2018.
https://www.zutimacak.hr/6-znanstveni-sastanak-tumori-prostate/

3. kongres Hrvatskog društva za oralnu medicinu i patologiju HLZ s međ. sud.
HD za oralnu medicinu i patologiju HLZ-a
Zagreb, 16.-17.11.2018.

FUTUR Z Zdravlje i zdravstvena zaštita 2015-2030
HD za poslovnu etiku i zdravstvenu ekonomiku HLZ-a
Opatija, 16.-17.11.2018.
https://futur-z.com/

3. hrvatski kongres menopauzalne medicine s međ. sud.
HD za menopauzu HLZ-a, conTres projekti d.o.o.
Zagreb, 16.-17.11.2018.
https://contres.hr/menopauza-2018/3-kongres-menopauzalne-medicine/

XXXII. Perinatalni dani „Ante Dražančić“
HLZ, HD za perinatalnu medicinu
Šibenik, 16.-18.11.2018.
http://www.hdpm.hr/

„83. dani dijabetologa“
HD za dijabetes i bolesti metabolizma HLZ-a
Osijek, 23.-25.11.2018.
http://ati-mice.com.hr/event/83-dani-dijabetologa-osijek-23-25-11-2018/

12. kongres Hrvatskoga kardiološkog društva s međ. sud.
7. kongres Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara s međ. sud.

HKD
Zagreb, 29.11.-02.12.2018.
http://www.kardio-kongres2018.com/index.php

1. hrvatski kongres o prevenciji i ranom otkrivanju kroničnih bolesti u žena u obiteljskoj medicini
Međunarodna interdisciplinarna udruga za prevenciju kroničnih bolesti
Zagreb, 30.11.-01.12.2018.
http://miukb.com/

Prosinac 2018.

2. kongres Hrvatskog društva za transplantacijsku medicinu
HD za transplantacijsku medicinu
Zagreb, 07.-08.12.2018.
http://hdtm.hr/2-kongres-hrvatskog-drustva-za-transplantacijsku-medicinu/

Četvrta edukativna konferencija o Alzheimerovoj bolesti EdukAl 2018
Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest
Zagreb, 14.-15.12.2018.
www.edukal.alzheimer.hr