MEDIX, God. 25 Br. 138  •  Cochrane sustavni pregled  •  Ginekologija HR ENG

Nadoknada vitamina D tijekom trudnoće

Nadoknada vitamina D tijekom trudnoće često se savjetuje kako bi se umanjio broj neželjenih ishoda. Ovo je obnovljeni sustavni pregledni članak iz 2012. i 2016., a cilj mu je utvrditi može li nadoknada vitamina D, samog ili u kombinaciji s kalcijem ili drugim vitaminima, poboljšati ishode vezane za majku i novorođenče. Pretražena je literatura do srpnja 2018. a uključeni su RCT­ovi i kvazi RCT­ovi koji su istraživali učinkovitost nadoknade vitamina D, samog ili u kombinaciji s ostalim mikronutrijentima tijekom trudnoće. Usporedne skupine su bile placebo ili trudnice koji nisu uzimale nikakve preparate. Uključeno je 30 istraživanja (7033 žena).

Za usporedbu nadoknade vitamina D s placebom/ nikakvom intervencijom uključena su ukupno 22 istraživanja (3725 trudnica); 19 istraživanja imalo je malen do umjeren rizik od pristranosti, dok su tri imala visok rizik od pristranosti u većini domena. Nadoknada vitamina D tijekom trudnoće vjerojatno smanjuje rizik razvoja preeklampsije (RR 0,38, 95% CI 0,30 do 0,79; 4 istraživanja, 499 žena, umjerena kvaliteta dokaza) i gestacijskog dijabetesa (RR 0,51, 95% CI 0,27 do 0,97; 4 istraživanja, 446 žena, umjerena kvaliteta dokaza), te vjerojatno smanjuje rizik rađanja novorođenčeta niske porodne mase (< 2500 g) (RR 0,55, 95% CI 0,35 do 0,87; 5 istraživanja, 697 žena, umjerena kvaliteta dokaza) u usporedbi sa ženama koje su uzimale placebo ili nisu uzimale nikakve preparate. Nadoknada vitamina D ima malen ili nikakav učinak na rizik prijevremenog poroda (< 37 tjedana gestacije) u usporedbi s placebom ili nikakvom intervencijom (RR 0,66, 95% CI 0,34 do 1,30; 7 istraživanja, 1640 žena, niska razina dokaza). Analizirajući neželjene ishode vezane za majku, vitamin D može smanjiti rizik nastanka ozbiljnog postpartalnog krvarenja (RR 0,68, 95% CI 0,51 do 0,91; 1 istraživanje, 1134 žena, niska razina dokaza). Nije bilo slučajeva hiperkalcemije (1 istraživanje, 1134 žene, niska razina dokaza) i nije jasno povećava li vitamin D ili smanjuje rizik nastanka nefritičkog sindroma (RR 0,17, 95% CI 0,01 do 4,06; 1 istraživanje, 135 žena, vrlo niska razina dokaza). S obzirom da većina istraživanja nije analizirala neželjeni učinak na majku, ne mogu se iznijeti čvrsti zaključci.

U analizu nadoknade vitamina D i kalcija u usporedbi s placebom ili nikakvim liječenjem uključeno je devet istraživanja i 1916 trudnica; tri su istraživanja imala nisku razinu od pristranosti za razvrstavanje ispitanika i prikrivanje podataka, četiri visok rizik od pristranosti, dok su dva imala u nekim dijelovima nizak, visok ili nejasan rizik od pristranosti. Nadoknada vitamina D i kalcija tijekom trudnoće vjerojatno smanjuje rizik razvoja preeklampsije (RR 0,50, 95% CI 0,32 do 0,78; 4 istraživanja, 1174 žene, umjerena kvaliteta dokaza). Učinak je nejasan za razvoj gestacijskog dijabetesa (RR 0,33,% CI 0,01 do 7,84; 1 istraživanje, 54 žene, vrlo niska kvaliteta dokaza) i rizik rađanja novorođenčeta niske porodne mase (< 2500 g) (RR 0,68, 95% CI 0,10 do 4,55; 2 istraživanja, 110 žena, vrlo niska kvaliteta dokaza). Nadoknada vitamina D i kalcija tijekom trudnoće može povećati rizik prijevremenog porođaja (< 37 tjedana gestacije) u usporedbi sa ženama koje su koristile placebo ili nisu koristile ništa (RR 1,52, 95% CI 1,01 do 2,28; 5 istraživanja, 942 žene, niska kvaliteta dokaza). U tim usporedbama niti jedno istraživanje nije opisalo neželjene učinke na majku.

U analizu nadoknade vitaminom D i kalcijem u kombinaciji s ostalim vitaminima i mineralima u usporedbi s nadoknadom kalcija u kombinaciji s ostalim vitaminima i mineralima bez vitamina D bilo je uključeno jedno istraživanje s 1300 sudionica, a procijenjeni rizik od pristranosti bio je nizak. Rizik od nastanka preeklampsije nije istraživan. Nadoknada vitaminom D u kombinaciji s ostalim nutrijentima ima malen ili nikakav učinak na rizik prijevremenog porođaja (< 37 tjedana gestacije) (RR 1,04, 95% CI 0,68 do 1,59; 1 istraživanje, 1298 žena, niska razina dokaza), ili rizik rađanja novorođenčeta niske porodne mase (< 2500 g) (RR 1,12, 95% CI 0,82 do 1,51; 1 istraživanje, 1298 žena, niska razina dokaza). S obzirom da je kvaliteta dokaza vrlo niska, nije jasno postoji li učinak na razvoj gestacijskog dijabetesa (RR 0,42, 95% CI 0,10 do 1,73) ili neželjene učinke na majku (hiperkalcemija nije opisana, za hiperkalciuriju; RR 0,25, 95% CI 0,02 do 3,97; 1 istraživanje, 1298 žena).

U tri različite usporedbe kvaliteta dokaza je umjerena do vrlo niska. Nadoknada samo vitamina D u trudnica vjerojatno smanjuje rizik od razvoja preeklampsije, gestacijskog dijabetesa, poroda novorođenčeta niske porodne mase, kao i rizik ozbiljnog od postpartalnog krvarenja. Ima malen ili nikakav učinak na rizik prijevremenog porođaja. Nadoknada vitamina D i kalcija vjerojatno smanjuje rizik od razvoja preeklampsije, ali je moguće da povećava rizik od nastupa prijevremenog porođaja. Nadoknada pak vitaminom D u kombinaciji s drugim nutrijentima ima malen ili nikakav učinak na nastup prijevremenog porođaja ili poroda novorođenčeta niske porodne mase.

Potrebno je provesti još kvalitetnih istraživanja o primjeni nadoknade vitamina D tijekom trudnoće, s posebnim naglaskom na neželjene učinke.

Palacios C, Kostiuk LK, Peña‐Rosas JP. Vitamin D supplementation for women during pregnancy. Cochrane Systematic Review, 26 July 2019. CD008873