Multipla skleroza u djece

Autor: Jadranka Sekelj Fureš, Vlasta Đuranović
Sažetak:

Multipla skleroza (MS) u djece, posljednjih se godina sve više prepoznaje. Iako se radi o kontinuumu bolesti koja počinje prije 18. godine života i nastavlja se u odraslu dob, pedijatrijska multipla skleroza razlikuje se od MS-a odrasle dobi prema svojoj inicijalnoj prezentaciji, kliničkoj slici, obilježjima MR-a, nalazu cerebrospinalnoga likvora, dijagnostičkom pristupu i naravno, u terapijskim smjernicama. Štoviše, velike razlike nalaze se u kliničkim manifestacijama bolesti među djecom različitih dobnih skupina. U više od 95% slučajeva pedijatrijski MS je relapsno-remitirajućega tijeka, s visokom stopom relapsa upravo u pedijatrijskoj dobi, ali i potpunim ili gotovo potpunim oporavkom od relapsa pa bolesnici rijetko razviju invalidnost u prvih 10 godina trajanja bolesti. Kognitivno oštećenje nastaje brzo, što ima reperkusije na akademske i socijalne vještine te je važno terapiju započeti što prije po postavljanju dijagnoze da bi se odgodile trajne posljedice na kvalitetu života.

Ključne riječi:
demijelinizacija; dijagnostičke smjernice; dječja dob; imunomodulacijska terapija; multipla skleroza

OGLAS