MEDIX, God. 26 Br. 142  •  Pregledni članak  •  Neurologija HR ENG

Multipla skleroza u djecePediatric multiple sclerosis

Jadranka Sekelj Fureš, Vlasta Đuranović

Multipla skleroza (MS) u djece, posljednjih se godina sve više prepoznaje. Iako se radi o kontinuumu bolesti koja počinje prije 18. godine života i nastavlja se u odraslu dob, pedijatrijska multipla skleroza razlikuje se od MS-a odrasle dobi prema svojoj inicijalnoj prezentaciji, kliničkoj slici, obilježjima MR-a, nalazu cerebrospinalnoga likvora, dijagnostičkom pristupu i naravno, u terapijskim smjernicama. Štoviše, velike razlike nalaze se u kliničkim manifestacijama bolesti među djecom različitih dobnih skupina. U više od 95% slučajeva pedijatrijski MS je relapsno-remitirajućega tijeka, s visokom stopom relapsa upravo u pedijatrijskoj dobi, ali i potpunim ili gotovo potpunim oporavkom od relapsa pa bolesnici rijetko razviju invalidnost u prvih 10 godina trajanja bolesti. Kognitivno oštećenje nastaje brzo, što ima reperkusije na akademske i socijalne vještine te je važno terapiju započeti što prije po postavljanju dijagnoze da bi se odgodile trajne posljedice na kvalitetu života.

Ključne riječi:
demijelinizacija; dijagnostičke smjernice; dječja dob; imunomodulacijska terapija; multipla skleroza

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 142

Multiple sclerosis in children has been increasingly recognized in recent years. Although it is a continuum of illness beginning before the age of 18 and extending into adulthood, pediatric multiple sclerosis differs from MS in adults in its initial presentation, clinical characteristics, MR features, cerebrospinal fluid findings, diagnostic approach, and of course in therapeutic guidelines. Moreover, there are large differences in the clinical manifestations of the disease among children of different age groups. In over 95% of cases, pediatric MS has a relapsing-remitting course, with a high relapse rate in the pediatric onset of disease, but also with complete or near-complete relapse recovery, so patients rarely develop disability in the first 10 years of the disease. Cognitive impairment occurs early with repercussions on academic and social skills, and it is important to start therapy as soon as possible after diagnosis to delay lasting effects on quality of life.

Key words:
children; demyelination; diagnostic guidelines; disease modifying treatment; multiple sclerosis