MEDIX, God. 26 Br. 142  •  Pregledni članak  •  Neurologija HR ENG

Multipla skleroza i trudnoćaMultiple sclerosis and pregnancy

Berislav Ruška, Mario Habek

Najveći broj oboljelih od multiple skleroze čine žene u reproduktivnoj dobi. U prošlosti je zbog primijećena utjecaja trudnoće na pojačanu aktivnost bolesti, postojala dvojba trebaju li žene s MS-om rađati. Današnje spoznaje o tome da trudnoća dugoročno nema utjecaja na progresiju bolesti, premjestile su fokus na dvojbe oko izbora terapije na žene koje planiraju potomstvo, kao i na pitanje sigurnosti primjene lijekova za vrijeme trudnoće i dojenja. Od lijekova za liječenje MS-a jedino su glatiramer-acetat i interferon-β odobreni za primjenu u vrijeme trudnoće i dojenja. Odluku o odgovarajućoj terapiji za žene reproduktivne dobi treba temeljiti na procjeni aktivnosti bolesti, kao i na procjeni mogućnosti planirane ili neplanirane trudnoće. MS nije kontraindikacija za normalan vaginalni porođaj, kao ni za primjenu epiduralne anestezije.

Ključne riječi:
multipla skleroza; planiranje obitelji; trudnoća; dojenje; imunomodulacijska terapija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 142

Women of childbearing age make a majority of patients with multiple sclerosis. . In the past, due to observed effect of pregnancy on increased disease activity, there was dilemma whether women with MS should have children. Current knowledge, that pregnancy is not correlated with disease progression in the long run, has shifted focus to dilemmas about therapy choice, in women planning offspring, of drug treatment during the pregnancy and breastfeeding period. Among MS drugs, only interferon beta and glatiramer acetate are approved for use during pregnancy and breastfeeding. Decision about appropriate therapy for women of childbearing age should be based on the estimation of disease activity and the estimation of a chance for planned or unplanned pregnancy. MS is not contraindication for a normal vaginal delivery, nor for the use of epidural anesthesia.

Key words:
breastfeeding; family planning; immunomodulatory therapy, multiple sclerosis; pregnancy