MEDIX, God. 24 Br. 130/131  •  Sponzorirani članak  •  Neurologija HR ENG

Multipla skleroza i trudnoćaMultiple Sclerosis and Pregnancy

Marija Bošnjak Pašić

Multipla skleroza (MS) najčešća je demijelinizacijska bolest središnjega živčanog sustava (SŽS) karakterizirana multicentričnom upalnom destrukcijom mijelina i oštećenjem aksona. Kako je to bolest mladih osoba koje su u generativnoj dobi, trudnoća je bitno pitanje za oboljele od MS-a, osobito žene, ali i muškarce, jer bolest na različite načine može utjecati na ostvarivanje potomstva. Sredinom prošloga stoljeća ženama s MS-om savjetovano je da izbjegnu trudnoću na temelju ograničenih podataka iz pojedinačnih slučajeva i malog broja istraživanja, vjerujući da će trudnoća pogoršati tijek bolesti. Nakon 70-ih godina prošloga stoljeća žene s MS-om postale su bolje informirane o rizicima trudnoće, dokazima koji su izvedeni iz velikih retrospektivnih istraživanja. U prvome velikom prospektivnom istraživanju (engl. The prospective Pregnancy in Multiple Sclerosis study, PRIMS), objavljenom 1998. godine, utvrđeno je smanjenje stope relapsa tijekom trudnoće. Godine 2000. počinje nova era ranoga liječenja imunomodulacijskim lijekovima (DMT), koja je donijela drugu veliku promjenu u pristupu liječenju MS-a u trudnoći.

Ključne riječi:
multipla skleroza; trudnoća; liječenje

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 130/131

Multiple Sclerosis (MS) is the most common demyelinating disease of the central nervous system characterized by multicentric inflammatory myelin destruction and axonal damage. As it is the illness of young people who are in the reproductive age, pregnancy is an important issue for MS patients, especially women, but also men, as the disease may in various ways affect the possibility of having offspring. In the middle of the last century, MS women were advised to avoid pregnancy based on limited data from individual cases and a small number of studies, believing that pregnancy would exacerbate the course of the disease. After the 70s of the last century, women with MS became better informed of the risks of pregnancy, based on the evidence from large retrospective studies. The first major prospective study (PRIMS) published in 1998 found a reduction in relapse rates during pregnancy. In the year 2000, a new era of early treatment with immunomodulatory medicines (DMTs) began, bringing another major change in the approach to treating MS in pregnancy. 

Key words:
multiple sclerosis; pregnancy; therapy