MR volumetrija amigdala i hipokampalnih formacija u oboljelih od post-traumatskog stresnog poremećaja

Autor: Goran Pavliša, Marko Radoš, David Ozretić, Ranka Štern Padovan
Sažetak:

Istraživanja provedena u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na skupini veterana Domovinskog rata s kroničnim posttraumatskim stresnim poremećajem (PTSP) ukazuju na važnu ulogu magnetske rezonancije u prikazu najistaknutijih struktura uključenih u patofiziologiju PTSP-a. Naime, simptomi PTSP-a ukazuju na disfunkciju u procesima kondicioniranja straha, te se smatra da su amigdala i hipokampus uključeni u patofiziološke procese nastanka poremećaja. Mjerenja promjena volumena ovih struktura magnetskom rezonancijom ukazuju na moguće smanjenje volumena amigdala i hipokampusa s desne strane u odnosu na lijevu. Ovo može ukazivati na plasticitet induciran stresom, međutim nije moguće sasvim isključiti da se radi o predisponirajućem stanju. 

Ključne riječi:
posttraumatski stresni poremećaj; magnetska rezonancija; amigdala; hipokampus