MEDIX, God. 14 Br. 78  •  Razgovor  •  Oftalmologija HR ENG

Mr. sc. Dean Šarić: Novi trendovi u oftalmologiji

Lea Rukavina

Jedna od aktualnih tema predstavljenih na 8. kongresu Hrvatskog oftalmološkog društva, održanog u Šibeniku u svibnju ove godine, odnosila se na projekt transplantacija rožnica u Hrvatskoj. Širenjem projekta na ostale medicinske centre izvan Zagreba uskoro bi mogle biti zadovoljene hrvatske potrebe za oko 350 transplantiranih rožnica na godinu, naglasio je u razgovoru za „Medix“ ugledni hrvatski oftalmolog s Klinike za očne bolesti KB „Sestara milosrdnica“, mr. sc. Dean Šarić

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 78