MEDIX, God. 15 Br. 84/85  •  Razgovor  •  Ginekologija HR ENG

Mr. sc. Boris Poljak: Medicinski potpomognuta oplodnja u Splitu

Lea Rukavina

Poliklinika za ginekologiju i opstetriciju „Cito“, u Splitu jedna je od većih privatnih poliklinika koje se u Hrvatskoj bave područjem medicinski potpomognute oplodnje. Zamišljena kao moderan dijagnostičko- terapijski centar za zaštitu zdravlja žene od djetinjstva do pozne dobi, poliklinika se do sada bavila i zamrzavanjem zametaka u sklopu postupaka izvantjelesne oplodnje. Više o radu Poliklinike, kao i primjeni donesenog Zakona o medicinski oplodnji u Republici Hrvatskoj, rekao nam je dr. Boris Poljak, utemeljitelj, vlasnik i stručni voditelj Poliklinike za ginekologiju i opstetriciju „Cito“ 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 84/85