MEDIX, God. 16 Br. 89/90  •  Pregledni članak  •  Radiologija HR ENG

MR-dijagnostika vratnog dijela kralježniceMagnetic resonance imaging of cervical spine

David Ozretić, Goran Pavliša, Marko Radoš, Ranka Štern-Padovan

Snimanje vratne kralježnice magnetskom rezonancijom (MR) jedan je od najčešćih pregleda u neuroradiologiji zbog izvanredne mogućnosti detaljnog i multiplanarnog prikaza svih njenih anatomskih dijelova i struktura unutar spinalnog kanala, bez korištenja ionizirajućeg zračenja. Ta je metoda nezaobilazna u obradi svih promjena i bolesti koje zahvaćaju vratnu kralježnicu i medulu, s ključnom ulogom u planiraju terapije i praćenju njene uspješnosti. Vratnu kralježnicu potrebno je prikazati u najmanje dvije ravnine - sagitalnoj i transverzalnoj. Standardno se snimaju presjeci u T1 i T2-mjerenoj slici. Dodatni presjeci u gradijentnoj tehnici omogućavaju bolje razlikovanje tkiva diska od osteofita i manje su podložni artefaktima zbog pulsacije likvora koja otežavaju analizu medule spinalis.

Ključne riječi:
kompresivna mijelopatija; magnetska rezonancija; multipla skleroza; vratna kralježnica

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 89/90

Magnetic resonance (MR) imaging of cervical spine is one of the most commonly used neuroradiological examinations, because of its excellent capability of detailed and multiplanar visualization of spinal anatomical structures without the use of ionizing radiation. It has become an integral part of diagnostic assessment of all changes and diseases affecting the spine and spinal cord, therapy planning, and follow-up. The cervical spine has to be visualized in at least two planes – sagittal and transverse. Standard MR consists of T1- and T2-weighted images. Additional MR scans using gradient technique allow for a better differentiation between disc tissue and osteophytes and produce images with less artefacts caused by spinal fluid pulsations, which interfere with the analysis of the spinal cord images. 

Key words:
cervical vertebrae; magnetic resonance imaging; spinal cord compression; multiple sclerosis