MEDIX, God. 14 Br. 79  •  Pregledni članak  •  Neurologija HR ENG

Moždani udar u osoba mlađe životne dobiStroke in young adults

Vanja Bašić Kes, Vida Demarin

Ishemijski moždani udar u mlađoj životnoj dobi nastaje kao posljedica brojnih i raznolikih uzroka. Dijagnostička obrada mlađih bolesnika s moždanim udarom je opsežna. Najčešći uzroci su disekcija ekstrakranijskih krvnih žila, kardioembolizam, preuranjena ateroskleroza, hematološki i imunološki poremećaji. Sve je veći broj mladih osoba koje konzumiraju drogu koja je važan rizični čimbenika za nastanak moždanog udara. Važno mjesto zauzimaju i genetske bolesti koje kao posljedicu imaju moždani udar. Najvažniji genetski poremećaji koji mogu rezultirati moždanim udarom su CADASIL, MELAS sindrom i Fabryjeva bolest. Liječenje je slično kao i u osoba starije životne dobi, osim što je tromboliza kontraindicirana u osoba mlađih od 18 godina

Ključne riječi:
cerebralni infarkt; dijagnostika; moždani udar; terapija; mlađa životna dob

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 79

There are many causes of ischemic stroke in young adults. The diagnostic procedures in such patients are extensive. The main causes of ischemic stroke in this age group are extracranial arterial dissection, cardioembolism, premature atherosclerosis, haematological and immunological disorders. Drug abuse is becoming an increasingly important cause of ischemic stroke. Genetically determined disorders, such as CADASIL, MELAS or Fabry disease, account for a small proportion of ischemic stroke cases in young patients. Treatment should be managed by a specialist experienced in the diagnosis and treatment of stroke. In children younger than 18 years who had ischemic stroke, thrombolysis is contraindicated.

Key words:
cerebral infarction; diagnosis; stroke; therapy; young adult