MEDIX, God. 14 Br. 75/76  •  Pregledni članak  •  Gastroenterologija HR ENG

Molekularna genetika karcinoma debelog crijevaMolecular genetics of colon cancer

Sanja Kapitanović

Tumori debelog crijeva pogodan su model za proučavanje genetičke podloge nastanka i napredovanja raka. Smatra se da je većina karcinoma kolona posljedica stupnjevitog procesa, tijekom kojeg iz dobroćudnog adenoma kao posljedica naslijeđenih i/ili stečenih mutacija nastaje zloćudni invazivni tumor. Najveći broj karcinoma debelog crijeva javlja se u sporadičnom obliku, dok na nastanak do 20% karcinoma kolona utječu nasljedni čimbenici. Najbolje definirani nasljedni sindromi su obiteljska adenomatozna polipoza (FAP) i nasljedni nepolipozni karcinom debelog crijeva (HNPCC). FAP je autosomno dominantno nasljedno oboljenje koje se javlja kao posljedica nasljedne mutacije u tumor supresorskom genu APC. Genetska podloga sindroma HNPCC nasljedna je mutacija u jednom od gena za popravak krivo sparenih baza u DNA (geni MMR). Najveći broj mutacija nađen je u genima hMSH2 i hMLH1. Molekularna dijagnostika nasljednih mutacija u navedenim genima doprinosi presimptomatskom otkrivanju nosioca nasljednih mutacija te njihovom uključivanju u programe praćenja i liječenja 

Ključne riječi:
karcinom debelog crijeva, genetika, sporadični karcinom, nasljedni karcinom, FAP, HNPCC, MYH polipoza, molekularna dijagnostika, farmakogenetika

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 75/76

Of all human cancers, the molecular genetic alterations in colorectal cancer are best understood. This disease arises from the accumulation of mutations during progression from normal epithelium to adenoma and carcinoma. The most cases of colon cancer occur in sporadic form while the hereditary factors are considered to be the cause of up to 20% of colon cancers. Until today the best defined hereditary syndromes are familial adenomatous polyposis (FAP) and hereditary non-polyposis colorectal cancer (HNPCC). The mutations of tumor suppressor gene APC (Adenomatous Polyposis Coli) were found to be the cause of FAP. The genetic basis for HNPCC is a germ-line mutation in one of the MMR (MisMatch Repair) genes. The majority of mutations are found in hMSH2 and hMLH1 genes. Molecular diagnostics of germ-line mutations in APC and MMR genes improve the diagnostics and surveillance of FAP and HNPCC patients. 

Key words:
colon cancer, genetics, sporadic cancer, hereditary cancer, FAP, HNPCC, MYH polyposis, molecular diagnostics, pharmacogenetics