MEDIX, God. 22 Br. 123  •  Pregledni članak  •  Infektologija HR ENG

Molekularna dijagnostika u eri liječenja hepatitisa C novim lijekovimaMolecular diagnostics of hepatitis C infection in the era of new treatment strategies

Snježana Židovec Lepej, Adriana Vince

Metode molekularne dijagnostike primjenjuju se pri postavljanju dijagnoze akutnoga i kroničnoga hepatitisa C, predterapijskoj obradi bolesnika, praćenju uspjeha liječenja te u procjeni uspješnosti eradikacije virusa tijekom liječenja. Primjena novih antivirusnih lijekova, posebice terapijskih opcija koji ne uključuju interferon (IFN-free terapija), djelomično je promijenila pristup molekularnoj dijagnostici hepatitis C virusne (HCV) infekcije. Najznačajnije promjene u molekularnoj dijagnostici HCV-infekcije u eri novih lijekova jesu promjene u algoritmu kvantifikacije HCV RNA tijekom liječenja kroničnoga hepatitisa C primjenom antivirusnih lijekova bez interferona (IFN-free terapija), kliničke značajnosti subtipizacije genotipa 1 i određivanje rezistencije HCV-a na inhibitore NS3 proteaze i inhibitore NS5A proteina u pojedinim skupinama bolesnika.

Ključne riječi:
antivirusno liječenje; HCV RNA; hepatitis C; rezistencija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 123

Molecular diagnostics methods are applied in the diagnosis of acute and chronic hepatitis C, pre-therapeutic treatment of patients, monitoring the success of treatment and in assessing the success of eradication of the virus during treatment. Application of new antiviral drugs, particularly the treatment options that do not include interferon (IFN-free therapy), has partially altered the approach to the molecular diagnostics of hepatitis C viral (HCV) infection. The most significant changes in the molecular diagnosis of HCV infection in the era of new drugs are changes in the algorithm of quantification of HCV RNA during treatment of chronic hepatitis C with IFN-free therapies, the clinical significance of genotype 1 subtype subtyping, and resistance testing of HCV to NS3 protease inhibitors and inhibitors of NS5A in certain groups of patients.

Key words:
antiviral treatment; HCV RNA; hepatitis C; resistance