Mogućnosti telemedicine u liječenju oboljelih od COVID-19 virusa

OGLAS


U dosadašnjim je istraživanjima opisivan potencijal korištenja telemedicine u katastrofama i pandemijama koje predstavljaju jedinstvene javnozdravstvene izazove. Iako telemedicina logično nije primjenjiva u svakoj situaciji, primjenjiva je u scenarijima kada infrastruktura ostaje netaknuta, no kliničari nisu dostupni za pregled pacijenata. „New England Journal of Medicine“ objavljuje u izdanju od 12. ožujka 2020. članak autora J. E. Hollandera i B. G. Carra, koji se osvrće na mogućnosti telemedicine u sklopu liječenja bolesnih od virusa COVID-19, s naglaskom na važnost takve komunikacije upravo u situacijama kada je liječnika premalo ili nisu dostupni – npr. zbog potrebe samoizolacije.

Prilikom trijaže pacijenata prije dolaska u bolnički odjel hitne medicine, telemedicina omogućava učinkovit pregled pacijenata i po potrebi upućivanje u karantenu, pri čemu štiti pacijente, kliničare i zajednicu od izlaganja. Omogućuje ujedno liječnicima i pacijentima da komuniciraju 24 sata dnevno, koristeći pametne telefone ili računala s web-kamerama. Automatizirani algoritmi probira mogu se ugraditi u postupak unosa, a lokalne epidemiološke informacije upotrijebiti za standardizaciju probira i obrasce kod pružatelja usluga.

Telemedicina omogućava izbjegavanje putovanja i izlaganje drugih pacijenata i zdravstvenih djelatnika. Komunikacija se može provoditi s pacijentom i liječnikom kod kuće, uvelike ograničavajući putovanja i izloženost te omogućujući kontinuiranu skrb za pacijenta. Povrh toga, liječnike koji su pozitivni na COVID-19 potrebno je odmah izolirati kako bi se spriječio daljnji kontakt s pacijentima i zdravstvenim radnicima. Pokrivanje više web lokacija jednim udaljenim kliničarom može riješiti neke od izazova manjka djelatnika. Telemedicina može pružiti i brz pristup subspecijalistima koji nisu odmah i osobno dostupni.

U ambulantnim ustanovama, pacijentima koji su pozitivni može se dati na korištenje tablet i izolirati ih u prostoriji za pregled. Telemedicinski pregled može se provesti bez izlaganja osoblja korištenjem uparenih tableta koji omogućuju komunikaciju s liječnikom.

Za bolesne koji se liječe kod kuće, takvi programi mogu olakšati procjenu prije prelaska na liječenje u bolnicu, čime se može zaobići kontakt uživo s liječnikom, a pacijenta smjesti izravno u bolnički krevet, ujedno smanjujući izloženost ostalih zdravstvenih radnika i drugih pacijenata.

Nijedan program telemedicine ne može se stvoriti preko noći, a trenutačno je velika prepreka koordinacija testiranja na COVID-19. Kako se raspoloživost mjesta za testiranje bude povećavala, lokalna testiranja uz minimiziranje izloženosti morat će se integrirati u telemedicinu. Druga je prepreka definirana politika plaćanja. Rješavanje prepreka zahtijeva vrijeme, no zdravstveni sustavi koji su već uložili u telemedicinu u dobroj su poziciji da pacijentima s COVIDD-19 pruže potrebnu njegu i pritom štite zdravstvene djelatnike.