MEDIX, God. 17 Br. 94/95  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija HR ENG

Mogućnost suradnje specijalista obiteljske medicine i psihijatra-psihoterapeutaPossibilities in cooperation between specialists in family medicine and psychiatrists-psychotherapists

Ljubomir Radovančević, Vesna Lecher-Švarc

Specijalist obiteljske medicine izravno je uključen u svakodnevne psihološke i psihijatrijske probleme i fenomene koji ometaju homeostazu obiteljske zajednice. Transgeneracijskim uvidom u obiteljske prilike, obiteljski liječnik može uočiti razvoj komplementarne neuroze i drugih poremećaja u djece i roditelja, kao i spektar kolateralnih i komorbiditetnih pokretača. U suvremenom urbanom, a i seoskom, okruženju obitelj je višestruko ugrožena. Ovisnost mladih o psihoaktivnim sredstvima, nikotinu, alkoholu, kockanju, klađenju – igrama na sreću općenito, te računalnim igricama, sadržajima na internetu i dr., sve je veća. Izolirani svaki na svom području: specijalist obiteljske medicine s jedne, i psihijatar-psihoterapeut s druge strane, morali bi uspostaviti i razviti bolju međusobnu suradnju. Higijena je znanost i praksa sprečavanja poremećaja i bolesti, a mentalna higijena se bavi suzbijanjem duševnih oboljenja u njihovom začetku, kao i pravovremenom brigom oko njihovog sprečavanja. Specijalist obiteljske medicine jest (i trebao bi biti) educiran u psihoterapijskoj praksi. 

Ključne riječi:
duševni poremećaji; mentalno zdravlje; prevencija i kontrola; psihijatrija; psihoterapija; specijalist obiteljske medicine

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 94/95

A specialist in family medicine is directly involved in the everyday psychological and psychiatric problems and phenomena that disrupt family homeostasis. Due to his or her transgenerational insight into a family situation, a family doctor can notice the development of complementary neurosis and other disorders and various collateral and comorbid triggers in children and their parents. A family living in an urban, or even rural, area is exposed to many challenges. Psychoactive substance dependence, nicotine dependence, alcoholism, gambling, betting – games of chance in general, and video games and Internet dependency are increasing among young population. A family medicine specialist and a psychiatrist/psychotherapist should establish and develop mutual cooperation in addressing these problems, each from their own point of expertise. Hygiene is the science and practice of prevention of disorders and diseases, and mental hygiene is concerned with issues of early symptoms of mental illnesses and timely provision of preventive care. A specialist in family medicine is, and should be, trained in psychotherapy. 

Key words:
mental disorders; mental health; physicians, family; prevention and control; psychiatry; psychotherapy