MEDIX, God. 19 Br. 106  •  Autorski pregled  •  Hitna medicina HR ENG

Mitovi u hitnoj mediciniEmergency medicine myths

Ivor Ković, Marija Vidačić

Mitovi u medicini predstavljaju znanstveno neutemeljena uvjerenja koja se najčešće prenose usmenom predajom među zdravstvenim djelatnicima i utječu na svakodnevnu kliničku praksu. Premda neki od njih na prvi pogled mogu djelovati bezazleno, većina ipak može potencijalno ozbiljno naštetiti zdravlju pacijenata. Posebice je to izraženo u grani kao što je hitna medicina u kojoj perzistiraju dijagnostičko-terapijski mitovi u liječenju bolesti poput hipertenzije, akutnog koronarnog sindroma ili pak ozljeda. Većina tih mitova može se lako pobiti dostupnim znanstvenim dokazima iz relevantnih izvora, poput sustavnih pregleda objavljenih znanstvenih radova o dijagnostičkim i terapijskim postupcima. U današnje doba medicine utemeljene na dokazima dužnost svih zdravstvenih djelatnika jest djelovati u skladu s najboljim dostupnim znanstvenim dokazima kako bi svojim pacijentima pružili najvišu moguću razinu zdravstvene skrbi. 

Ključne riječi:
akutni koronarni sindrom; hitna medicina; medicina utemeljena na dokazima; mitovi; trauma

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 19 Br. 106

Myths in medicine are scientifically unfounded beliefs that are commonly transmitted by word of mouth among health professionals and impact everyday clinical practice. Although some of them might seem harmless at first, most potentially seriously damage the health of patients. This is especially evident in fields such as emergency medicine, in which diagnostic/therapeutic myths persist in treating diseases such as hypertension, acute coronary syndrome, or injury. Most of these myths can be easily refuted by scientific evidence, including systematic reviews of published literature on the diagnostic and therapeutic procedures. In today’s era of evidence-based medicine, the duty of all health professionals is to act in accordance with the best available scientific evidence in order to provide the highest level of care to their patients. 

Key words:
acute coronary syndrome; emergency medicine; evidence-based medicine; mythology; trauma