MEDIX, God. 26 Br. 144/145  •  Osvrt na stručno događanje  •  Dermatovenerologija HR ENG

Mišljenje o liječenju bolesnika sa srednje teškom do teškom psorijazom tijekom razdoblja epidemije bolesti COVID-19

Marija Kaštelan, Ines Brajac, Larisa Prpić Massari

S obzirom na aktualnu situaciju pandemije koronavirusom i liječenje bolesnika sa srednje teškom do teškom psorijazom koji su na imunosupresivnoj i/ili biološkoj terapiji, u tekstu iznosimo preporuke Referentnog centra za psorijazu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske Klinike za dermatovenerologiju KBC-a Rijeka. Naglašavamo da u ovom trenutku nema dovoljno podataka temeljenih na znanstvenim dokazima koji bi mogli sa sigurnošću odgovoriti na pitanje jesu li bolesnici sa psorijazom na imunosupresivnoj i biološkoj terapiji podložniji infekciji COVID-19.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 144/145