MEDIX, God. 16 Br. 91  •  Pregledni članak  •  Urologija HR ENG

Minimalno invazivni zahvati u urologijiMinimally invasive surgery in urology

Tomislav Kuliš, Nikola Knežević

Minimalno invazivna kirurgija podrazumijeva kirurške tehnike koje smanjuju traumu, morbiditet, skraćuju boravak u bolnici te ostavljaju minimalan do nikakav ožiljak uz podjednak dijagnostički i terapijski učinak otvorenoj kirurgiji. Urologija predstavlja kiruršku struku koja još od primjene cistoskopa 1877. godine pa do današnje primjene robotskih tehnika među prvima prihvaća i razvija minimalno invazivne tehnike. Endoskopske metode liječenja danas predstavljaju metode izbora za liječenje urolitijaze i bolesti donjeg urinarnog trakta, a laparoskopski je moguće izvesti gotovo sve urološke zahvate, pa i one najsloženije. Stalni napredak tehnike, razvoj robotike te usavršavanje postojećih i razvoj novih izvora energije obećava dinamičnu budućnost uz daljnje smanjenje morbiditeta operativne urologije. 

Ključne riječi:
laparoskopija; laser; minimalno invazivna kirurgija; robotika

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 91

Minimally invasive surgery is characterized by less operative trauma, reduced morbidity, shorter hospitalisation and minimal scarring, while providing similar diagnostic and therapeutic effect to open surgery. From the introduction of cystoscope in 1877 to the development of robotics, urology is the leading medical field in the application of minimally invasive surgical techniques. Endoscopy has become the method of choice for the treatment of urolithiasis and pathology of urinary tract. Almost all urological operations can be performed laparoscopically. Continuous development of techniques and robotics and improvement in energy resources holds promise for dynamic future and further reduction of operative trauma and morbidity. 

Key words:
laparoscopy; laser therapy; robotics; surgical procedures, minimally invasive