MEDIX, God. 26 Br. 146  •  Pregledni članak  •  Dermatovenerologija / Psihodermatovenerologija HR ENG

Mindfulness u dječjoj i adolescentskoj dermatologiji – atopijski dermatitis, svrbež – neugoda kao izazovMindfulness in pediatric and adolescence psychodermatology - atopic dermatitis, itch – discomfort as a challenge

Nives Pustišek, Aleksandra Klobučar, Suzana Ožanić Bulić, Josip Zekić, Suzana Ljubojević Hadžavdić

Atopijski dermatitis kronična je recidivirajuća upalna bolest kože, koja se često pojavljuje u dječjoj i adolescentskoj dobi. U većine oboljelih, svrbež je glavni i najneugodniji simptom atopijskoga dermatitisa uz znatan utjecaj na kvalitetu života oboljele osobe. Etiopatogeneza atopijskoga dermatitisa je kompleksna i uključuje poremećaj funkcije kožne barijere, poremećaj imunosnog odgovora, promjene u mikrobiomu kože i drugo. Psihološki čimbenici imaju znatan utjecaj na tijek atopijskoga dermatitisa, a sam atopijski dermatitis podiže razinu stresa i anksioznosti u oboljelih. Upravo se zato posljednjih godina sve više u liječenje atopijskoga dermatitisa uključuju i različite psihološke tehnike kao što je mindfulness, kojima se pomaže oboljelima da se lakše suoče s bolešću, odnosno smanje utjecaj bolesti na kvalitetu života.

Ključne riječi:
atopijski dermatitis; mindfulness; psihodermatologija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 146

Atopic dermatitis is a chronic recurrent inflammatory skin disease, most common among children and adolescents. In most cases, the itch is the main and most unpleasant symptom of atopic dermatitis, along with a significant negative influence on the quality of the patient's life. The etiopathogenesis of atopic dermatitis is complex and it includes a disruption of the epidermal barrier, the immune response, changes in the skin microbiome and other. The psychological factors have a significant influence on the course of atopic dermatitis, and atopic dermatitis itself increases patients' stress and anxiety levels. This is why in recent years psychological techniques, such as mindfulness, have been included in atopic dermatitis treatment. Mindfulness helps the atopic dermatitis patients to better confront the disease and reduce its impact on their quality of life.

Key words:
atopic dermatitis; mindfulness; psychodermatology