MEDIX, God. 27 Br. 147/148  •  Osvrt na stručno događanje  •  Medicinska informatika HR ENG

MICC 2021 – komunikacijski izazovi u biomedicini: znanost, struka i nastava u razdoblju pandemije

Helena Markulin

U godini 2020. zbog pandemije bolesti COVID-19 MICC nije održan, no od 10. do 11. lipnja 2021. godine održana je MICC konferencija u novom, hibridnom obliku koristeći mogućnosti servisa YouTube i Microsoft Teams. Tema ovogodišnjeg MICC-a bila je iznimno aktualna – izazovi koje je u medicinskoj i znanstvenoj komunikaciji donijela pandemija bolesti COVID-19. Konferencija je bila podijeljena u tri tematska bloka: promjene u sustavu znanstvene komunikacije; znanstvena komunikacija i javnost; nastavna komunikacija u online okruženju. U novim, pandemijskim okolnostima potrebna je suradnja znanstvenika, kliničara i bioinformatičara, što uključuje komunikaciju, obradu golemih količina podataka i na kraju dijeljenje točnih podataka

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 27 Br. 147/148