Metotreksat kao monoterapija bolji je od placeba za liječenje reumatoidnog artritisa