MEDIX, God. 22 Br. 121/122  •  Pregledni članak  •  Korektivna dermatologija HR ENG

Metode izbora za uklanjanje ožiljaka nakon opeklina u djeceThe methods of choice for the removal of scars after burns in children

Zoran Barčot

Posljednja desetljeća u liječenju dječjih opeklina donijela su odlične tehnološke inovacije i dostupnost mnogih vrsta bioloških, polusintetičkih i sintetičkih kožnih presadaka te obloga i različitih pripravaka. Pristup takvim bolesnicima postao je sve složeniji, precizniji i kirurški zahtjevniji, a konačni rezultati liječenja sve su bolji. Paralelno s navedenim, u kliničkoj su praksi prisutne i brojne metode korektivne dermatologije koje pridonose sve većem broju korektivnih postupaka u dermatološkim i kirurškim ordinacijama i ustanovama. Hipertrofični i keloidni ožiljci mogu nastati nakon kirurških zahvata i ozljeda, a posebno su česti nakon opeklina. Biologija hipertrofičnoga cijeljenja kompleksna je i još uvijek slabo razumljiva. U njoj sudjeluju brojni čimbenici povezani s domaćinom i samom ozljedom. Dosadašnji terapijski pristupi hipertrofičnim ožiljcima nerijetko su bili ograničenog učinka. Laserski postupci za liječenje ožiljaka u posljednje vrijeme nude obećavajuće rezultate, no kao izolirani pristup nisu još siguran konačan izbor. Najbolji rezultati za sada se postižu njihovom primjenom kao dijelom kombinacije više individualno dizajniranih korektivnih postupaka.

Ključne riječi:
djeca; kirurgija; laser; opekline; ožiljci

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 121/122

In the last decades the treatment of children’s burns have brought great technological innovation and the availability of many types of biological, semi-synthetic and synthetic skin grafts, dressings and various preparations. The approach to such patients has become more complex, precise and surgically demanding, improving the final results of treatment. At the same time, numerous methods of corrective dermatology are present in clinical practice, contributing to the growing number of corrective procedures in dermatology and surgical clinics and institutions. Hypertrophic and keloid scars can occur after surgery and injuries, being particularly frequent after burns. The biology of hypertrophic healing is complex and still poorly understood. It involves a number of factors associated with the host and the injury. Until now, therapeutic approaches to hypertrophic scars often had a limited effect. Recently, laser procedures for treating scars offer promising results, however, they do not represent a safe final choice. So far, the best results are achieved by laser procedures in combination with several individually designed corrective treatments.

Key words:
burns; cicatrix; child; lasers; surgery