Metode i razvoj hiperbarične medicine u Hrvatskoj

Autor: Kristina Franjić, Dragan Vujović, Sanja Jurić Banai, Dejan Andrić
Sažetak:

Hiperbarična medicina neinvazivna je medicinska disciplina koja se koristi terapijskim djelovanjem kisika pri povišenomu tlaku. Početkom suvremene hiperbarične medicine smatra se održavanje I. Internacionalnoga kongresa hiperbarične oksigenacije 1963. godine. Naša prva komora djelovala je u sklopu Ratne mornarice od 1947. godine, na ronilačkome brodu „Labin“. U njoj su Bauman i Tanfara liječili ronioce Brodospasa oboljele od dekompresijske bolesti. Organizirani razvoj te grane počinje nabavom velike istraživačke komore za Institut pomorske medicine u Splitu 1969. godine, koji zbog kvalitetnoga stručnoga tima i dobre suradnje s kliničarima postaje glavni istraživački centar u Hrvatskoj. U to vrijeme djeluje još i hiperbarična komora na otoku Katarina kod Pule, a od osnutka Republike Hrvatske djeluju barokomore u Puli, Zagrebu, Dubrovniku i Crikvenici te u sklopu Kliničkoga bolničkoga centra Rijeka.

Ključne riječi:
hiperbarična oksigenacija; Hrvatska; povijest

OGLAS