MEDIX, God. 17 Br. 97  •  Pregledni članak  •  Interna medicina HR ENG

Metabolički sindrom i kardiovaskularne bolestiMetabolic syndrome and cardiovascular diseases

Mijo Bergovec, Hrvoje Vražić

Pod pojmom „metabolički sindrom“ (MS) podrazumijeva se istovremeni skup čimbenika rizika za nastanak šećerne bolesti tipa 2 i kardiovaskularnih bolesti. Taj skup čimbenika rizika čine abdominalna pretilost, hiperglikemija, dislipidemija i hipertenzija. Suvremene spoznaje ukazuju na to da su abdominalna pretilost i inzulinska rezistencija glavni doprinositelji nepovoljnih ishoda kod osoba s metaboličkim sindromom, čija je prevalencija sve veća. Liječenje metaboličkog sindroma treba biti usmjereno na liječenje osnovnog uzroka. To se prvenstveno odnosi na bolju kontrolu tjelesne težine i na povećanje tjelesne aktivnosti, a zatim na liječenje čimbenika rizika za kardiovaskularnu bolest, ukoliko su oni i dalje prisutni usprkos promjeni životnog stila. Budući da je kardiovaskularna i ukupna smrtnost povišena kod osoba s metaboličkim sindromom, rano prepoznavanje, liječenje i sprječavanje nastanka metaboličkog sindroma predstavlja značajan izazov zdravstvenim djelatnicima koji svjedoče suvremenoj epidemiji prekomjerne tjelesne težine, pretilosti i fizički neaktivnog načina života. 

Ključne riječi:
dislipidemija; infarkt miokarda; kardiovaskularne bolesti; metabolički sindrom; prekomjerna tjelesna težina; pretilost; šećerna bolest

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 97

Metabolic syndrome (MS) refers to the co-occurrence of several risk factors for type 2 diabetes mellitus and cardiovascular diseases. These include abdominal obesity, hyperglycaemia, dyslipidaemia and hypertension. Current data indicate that abdominal obesity and insulin resistance are the key factors contributing to unfavourable outcomes in persons with metabolic syndrome. The prevalence of metabolic syndrome is increasing, and its treatment should be focused on body weight control, including increased physical activity, and the treatment of risk factors for cardiovascular diseases if they remain present despite the changes in lifestyle. Cardiovascular and total mortality in persons with metabolic syndrome are increased, and early diagnosis, treatment and prevention of metabolic syndrome represent a significant challenge to health professionals who are faced with an epidemic of overweight, obesity and lifestyle characterized by physical inactivity. 

Key words:
cardiovascular diseases; diabetes mellitus; dyslipidaemias; metabolic syndrome X; myocardial infarction; obesity; overweight