MEDIX, God. 17 Br. 97  •  Pregledni članak  •  Interna medicina HR ENG

Metabolički sindrom i dislipidemijaMetabolic syndrome and dyslipidaemia

Željko Reiner

Metabolički je sindrom obilježen, između ostaloga, aterogenom dislipidemijom – povećanim trigliceridima, smanjenim HDL-kolesterolom i povećanom količinom osobito aterogenih malih gustih LDL-čestica. Postoji mnogo dokaza da je takva aterogena dislipidemija povezana s povećanim rizikom nastanka kardiovaskularnih bolesti (KVB), neovisno o tome je li LDL-kolesterol povećan ili ne. Dokazano je da promjena načina života ima značajan povoljni učinak na razine triglicerida i HDL-kolesterola u krvi. Preporuke o tome posebno se odnose na smanjenje prekomjerne tjelesne težine, redovitu tjelesnu aktivnost – posebno aerobnu tjelovježbu, prestanak pušenja i prehranu sa smanjenim unosom škroba i osobito šećera te potpuna apstinencija od alkohola. Budući da dugotrajnije pridržavanje takvih preporuka često predstavlja problem, mnogi bolesnici s metaboličkim sindromom trebaju uz to uzimati i lijekove za dislipidemiju. Ako je LDL-kolesterol povećan, daju se statini. Međutim, za povećane trigliceride i sniženi HDL-kolesterol lijek izbora su fibrati, poglavito fenofibrat, a ako je potrebno daje se kombinacija statina i fibrata kako bi se smanjio rizik nastanka KVB-a. Omega-3 masne kiseline u dozi od 3-4 g/dan dodatno smanjuju trigliceride. 

Ključne riječi:
dislipidemije; HDL-kolesterol; kardiovaskularne bolesti; metabolički sindrom; trigliceridi

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 97

Metabolic syndrome is characterized by atherogenic dyslipidaemia – elevated triglycerides, low levels of HDL cholesterol and an increased number of small dense LDL particles. Extensive evidence supports the notion that such atherogenic dyslipidaemia is associated with an increased risk of cardiovascular diseases (CVD) irrespective of LDL cholesterol levels. The beneficial effect of lifestyle management on triglycerides and HDL cholesterol levels is well-documented. Recommended changes include weight reduction, regular physical activity – particularly aerobic exercise, smoking cessation and diet with reduced sugar intake and abstinence from alcohol. Since poor long-term compliance with such a regimen is often a problem, many patients with metabolic syndrome require additional pharmacological intervention. If LDL cholesterol is increased, statins should be used. If triglycerides are high and HDL cholesterol is low, fibrates, particularly fenofibrate or a combination of a statin and a fibrate, should be used to reduce the CVD risk. Omega-3 fatty acids 3-4 g/day can additionally decrease high triglycerides. 

Key words:
cardiovascular diseases; cholesterol, HDL ; dyslipidemias; metabolic syndrome X; triglycerides