Mentalno zdravlje studenata i uloga okoline u prepoznavanju smetnji

Autor: Katarina Vatavuk, Andreja Nočajević, Marija Kušan Jukić

Smetnje mentalnog zdravlja često počinju u mlađoj odrasloj dobi. Podataka o studentskom mentalnom zdravlju u Hrvatskoj nema mnogo, no istraživanja pokazuju kako su studenti diljem svijeta podložni anksioznosti, simptomima stresa i depresije, zlouporabi alkohola te suicidalnim idejama. Studij nudi nove mogućnosti, slobodu i samostalnost, ali uz to dolazi i više odgovornosti. Sve te promjene mogu biti uzbudljive, no mogu izazivati različite emocije. Mladi raspolažu brojnim resursima kojih nekad nisu svjesni. Važno ih je osnažiti, pružiti im psihološku pomoć, ali i kontinuirano raditi na jačanju psihološke otpornosti. Priručnik "Radim na sebi" namijenjen je psihoedukaciji i osnaživanju studentske populacije

OGLAS