MEDIX, God. 25 Br. 136/137  •  Pregledni članak  •  Hematologija HR ENG

Megaloblastična anemijaMegaloblastic anemia

Toni Valković

Megaloblastična anemija je makrocitna anemija koju često susrećemo u kliničkoj praksi, a najčešće nastaje zbog manjka vitamina B12 ili folne kiseline, koji su koenzimi u sintezi dezoksiribonukleinske kiseline. Zajedničko obilježje te vrste anemije jesu karakteristične morfološke promjene stanica hematopoeze, među kojima je posebno karakteristična pojava megaloblasta u koštanoj srži i megalocita (makrocita) u perifernoj krvi. Osim simptoma same anemije, u kliničkoj se slici pojavljuju i simptomi probavnoga i živčanoga sustava. Dijagnoza najčešće počiva na dokazu makrocitne anemije, uz često pridruženu leukopeniju i trombocitopeniju, povišene vrijednosti ukupnog i nekonjugiranoga bilirubina i mliječne dehidrogenaze u serumu, snižene serumske vrijednosti vitamina B12 ili folne kiseline te karakterističnih morfoloških promjena u diferencijalnoj krvnoj slici i koštanoj srži. Liječenje se svodi na nadoknadu vitamina B12 ili folne kiseline, a prognoza je načelno dobra.

Ključne riječi:
folna kiselina; megaloblastična anemija; vitamin B12

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 136/137

Megaloblastic anemia is a macrocytic anemia is often encountered in clinical practice and is most commonly caused by the deficiency of vitamin B12 or folic acid, which are the coenzymes in the synthesis of deoxyribonucleic acid. The common features of this type of anemia are the characteristic morphological changes of hematopoietic cells, among which the particular one is the appearance of megaloblasts in the bone marrow and megalocytes (macrocytes) in the peripheral blood. In addition to the symptoms of anemia itself, the clinical presentation also shows the digestive and the nervous system related symptoms. Diagnosis is often based on the evidence of macrocytic anemia, with frequently associated leukopenia and thrombocytopenia, elevated serum values of total and unconjugated bilirubin and lactic dehydrogenase, decreased serum vitamin B12 or folic acid levels, and characteristic morphological changes in blood smear and bone marrow. The treatment is based on the substitution of vitamin B12 or folic acid, and the prognosis is generally good.

Key words:
folic acid; megaloblastic anemia; vitamin B12