Međunarodni sustavi kvalitete – učinak na nacionalni zdravstveni sustav

Autor: Maša Bulajić, Tonći Lazibat
Sažetak:

Kvaliteta u zdravstvu već se dugi niz godina raspravlja i istražuje na globalnoj razini. Međutim, učinci uvođenja sustava upravljanja kvalitetom u zdravstvu ostaju izazovom s obzirom na dvojbene zaključke objavljenih istraživanja. Stoga je provedeno istraživanje učinaka primjene međunarodno priznatih sustava upravljanja kvalitetom u Republici Hrvatskoj. Istraživanje je provedeno analizom kretanja troškova poslovanja bolnica te na temelju prvi put u Hrvatskoj primijenjenoga Upitnika o stavovima u svezi ozračja sigurnosti 2006., kratki oblik (engl. Safety Attitudes Questionnaire 2006 Short Form – SAQ). Rezultati istraživanja pokazuju da je ulaganje u međunarodne sustave upravljanja kvalitetom u zdravstvu investicija, a ne trošak te da postoji potreba za poboljšanjem komunikacije pri implementaciji sustava upravljanja kvalitetom u nositelja zdravstvene djelatnosti, uz moguću potrebu za revizijom sustava edukacije rukovoditelja u zdravstvu. Rezultati istraživanja upućuju i na zaključak o potrebi višedimezionalne argumentacije spajanja manjih bolnica u veće. Provedeno istraživanje moguća je znanstveno dokazana ishodišna točka i za procjenu učinaka nacionalnoga sustava kvalitete u zdravstvu.

Ključne riječi:
Republika Hrvatska; SAQ 2006; učinak sustava upravljanja kvalitetom; troškovi zdravstva; zdravstvo

OGLAS