Međunarodni kongres o urođenim srčanim manama u odraslih bolesnika

Autor: Margarita Brida

U Splitu je u rujnu 2021. održan međunarodni stručni skup o urođenim srčanim maama u odraslih bolesnika, Adult Congenital Heart Disease (ACHD) Academy Update Meeting. Ideja o tom subspecijalističkim kardiološkim skupu rodila se neposredno prije početka pandemije COVID-19 nakon ehokardiografskog tečaja iz urođenih srčanih mana održanog u Zagrebu. Najveći poticaj za fizički susret bila je prilika za novu razmjenu iskustva rada s bolesnicima uživo. Sastanak je ipak održan kao hibridni kako bi se dala prilika kolegama koji nisu mogli biti fizički prisutni. Detaljni program skupa može se naći na službenoj stranici kongresa https://achdacademy.com.

OGLAS