MEDIX, God. 23 Br. 126  •  Osvrt na stručno događanje  •  Gerontologija HR ENG

Međunarodni dan starijih osoba – Na starijima svijet opstaje, a na mladima ostaje

Spomenka Tomek-Roksandić, Branko Kolarić

Slogan Svjetske zdravstvene organizacije i UN-a „Stariji ljudi kao nova snaga za razvoj“ upućuje na osiguranje nacionalnih strategijskih programa za zdravo i aktivno starenje. Glavnom Skupštinom Ujedinjenih naroda 1. listopada proglašen je Rezolucijom 45/106, od 14. prosinca 1990., Međunarodnim danom starijih osoba, potvrđujući značenje iskoristivog potencijala izrazito rastućeg starijeg pučanstva.

Ministarskom konferencijom o starenju iz Beča (rujan 2012.) prihvaćena je Deklaracija o osiguravanju društva primjerenog osobama svih životnih dobi – osiguranjem i promicanjem aktivnog zdravog starenja – a ministarskom Deklaracijom o starenju iz Lisabona 2017. države članice Gospodarske komisije UN-a za Europu (UNECE) potvrdile su provedbu Strategijskog akcijskog međunarodnog plana aktivnosti programa aktivnog zdravog starenja. To uključuje i Hrvatsku, koja je članica s udjelom od čak 18,62% starijih od 65 godina u ukupnom pučanstvu po procjeni iz 2014., a u suglasju s hrvatskom Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva 2012-2020. godine. U 2017. godini prihvaćen je hrvatski model integrirane skrbi za starije GeroS / CEZIH http://www.stampar.hr/hr/gerontologija, u okviru EU projekta SELFIE 2020 europskog Horizon 2020 projekta Sustainable intEgrated care modeLs for multi-morbidity: delivery, FInancing and performance, SELFIE, ID SEP-210142560 (2015-2019).

Centar za zdravstvenu gerontologiju - Referentni centar Ministarstva zdravstva RH za zaštitu zdravlja starijih osoba, Služba za javnozdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, redovito organizira gerontološke tribine s ciljem trajne edukacije stručnjaka iz gerontologije i gerijatrije

 

Istaknuta je odlučnost UN-a u provedbi ostvarenja i sljedeći ciljevi za poticanje u trećem implementacijskom ciklusu (2013-2017-2020. g.):

a) Promicanje aktivnog zdravog starenja stalnom tjelesnom i psihičkom te radnom aktivnosti, uz primjenu pravilne prehrane za starije i prevenciju bolesnog starenja i negativnog zdravstvenog ponašanja tijekom starenja (primarna, sekundarna, tercijarna i kvartarna prevencija za starije)

b) Kreiranje pozitivnih politika tržišta rada, sustava zdravstva, socijalne skrbi, obrazovanja, znanosti utemeljenih na znanstvenim dokazima u politici zapošljavanja mladih i starijih osoba; primijeniti komplementarni pristup zadržavanjem radnih mjesta uz prijenos znanja, umijeća i vještina te razvoj preorijentacijskih zanimanja, održavajući međugeneracijski reciprocitet i međugeneracijsku jednakost

c) Provođenje reformi zdravstvenog, socijalnog i mirovinskog sustava u cilju prilagodbe i sinergije praćenja, proučavanja, evaluacije gerontološko- javnozdravstvenih pokazatelja te ishoda liječenja starijih osoba kao glavnog pokazatelja napretka ili propusta u cjelokupnoj zaštiti zdravlja na nacionalnoj razini.

 

Prvi sveučilišni udžbenik „Alzheimerova bolest i druge demencije – rano otkrivanje i zaštita zdravlja“, promoviran je na 200. gerontološkoj tribini održanoj 13. prosinca 2016. u Hrvatskom liječničkom zboru

 

U povodu Međunarodnog dana starijih osoba (1. listopada 2017.) održat će se sljedeće aktivnosti:

  • XIV. maksimirske jeseni (14. rujna 2017.) – međunarodna sportskorekreacijska, kulturno-umjetnička, zdravstveno-preventivna manifestacija za osobe starije životne dobi; glavni organizatori su Društvo za sportsku rekreaciju Maksimir, Dom za starije osobe Maksimir te Gerontološki centar Maksimir
  • 14. gerontološki tulum, središnja manifestacija u povodu Međunarodnog dana starijih osoba (29. rujna 2017., Trg Nikole Šubića Zrinskog od 10 do 13 sati); organizatori su Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom u suradnji sa Zakladom Zajednički put 14. gerontološkog tuluma
  • 204. gerontološka tribina na temu Gerontološko–javnozdravstveni pokazatelji zaštite zdravlja starijih osoba u Hrvatskoj i Gradu Zagrebu (2014-2016. g./popisna 2011. g.), namijenjena stručnjacima interdisciplinarnog gerontološkog tima koji skrbe o zaštiti zdravlja starijih osoba (10. listopada 2017., Stara gradska vijećnica Skupštine grada Zagreba, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5).