Međunarodna konferencija Inovativna zdravstvena inicijativa – iZ! 2012.

Autor: Andreja Šantek

Konferencija Inovativna zdravstvena inicijativa, održana u Rovinju, polučila je značajan uspjeh u sagledavanju budućeg razvoja zdravstvenih sustava. Koncept skupa bio je govoriti o viziji ekonomike zdravstva, upravljanju demografskim šokom, učinkovitosti zdravstvenih sustava, održivosti financiranja, inovaciji i procjenama tehnologija. O svim tim temama govorili su vodeći svjetski i domaći stručnjaci kao i oni koji imaju odgovornost kreiranja zdravstvenih sustava. Na skupu je bio 461 sudionik iz 17 zemalja, 344 gledatelja iz 25 zemalja konferenciju su pratili putem videoprijenosa, održane su 33 prezentacije, a internetsku stranicu konferencije posjetilo je 1710 posjetitelja. U sklopu skupa, Centru za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine zagrebačkog Medicinskog fakulteta donirano je 242.000 kn.

OGLAS