Darivanje organa i transplantacijska medicina u hrvatskoj

Gosti urednici:
doc. dr. sc. Željko Župan
Predsjednik Hrvatskog društva za anesteziologiju i intenzivno liječenje HLZ-a
dr. med. Mirela Bušić
Nacionalna transplantacijska koordinatorica, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi


 

Suplement:

Komunikacija i komunikacijske vještine u medicini

Gosti urednici:

doc. dr. sc. Veljko Đorđević, dr. med, spec. psihijatar
predstojnik Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za psihološku medicinu, KBC Zagreb

dr. sc. Marijana Braš, dr. med., spec. psihijatar
voditeljica Odjela za palijativnu medicinu Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za psihološku medicinu, KBC Zagreb

Tema broja

Pregledni članak

Darivanje i presađivanje organa – „Hrvatski model“

Bušić, Mirela [Sažetak]

Pregledni članak

Prijedlog nacionalne strategije pravodobnog zbrinjavanja i optimalnog održavanja darivatelja organa i tkiva u razdoblju od 2011. do 2016. godine

Župan, Željko [Sažetak]

Pregledni članak

Uloga transplantacijskog koordinatora u transplantacijskoj medicini – europska iskustva i modeli

Žgrablić, Nikola [Sažetak]

Pregledni članak

Transplantacija srca – indikacije, kontraindikacije i dugoročno liječenje transplantiranih bolesnika

Samardžić, Jure; Lovrić, Daniel; Miličić, Davor [Sažetak]

Pregledni članak

Kirurški aspekti transplantacije srca

Barić, Davor [Sažetak]

Pregledni članak

Kirurški aspekti transplantacije jetre

Kocman, Branislav; Jemendžić, Damir; Jadrijević, Stipislav; Filipec-Kanižaj, Tajana; Mikulić, Danko; Poljak, Mirko [Sažetak]

Pregledni članak

EuroTransplantacija jetre pri infekciji virusom hepatitisa B

Čolić-Cvrlje, Vesna; Filipec Kanižaj, Tajana; Mrzljak, Anna; Šurina, Branka; Naumovski Mihalić, Slavica; Kocman, Branislav; Jadrijević, Stipislav [Sažetak]

Pregledni članak

Transplantacija bubrega – očekivanja i još uvijek prisutne dvojbe

Pasini, Josip [Sažetak]

Pregledni članak

Kronično bubrežno zatajenje – indikacija za presađivanje bubrega

Rački, Sanjin; Orlić, Lidija; Sladoje-Martinović, Branka [Sažetak]

Pregledni članak

Simultano presađivanje bubrega i gušterače

Knotek, Mladen; Sabljar Matovinović, Mirjana; Škegro, Dinko [Sažetak]

Pregledni članak

Važnost imunogenetike u transplantaciji organa

Žunec, Renata; Grubić, Zorana; Balen, Sanja [Sažetak]

Pregledni članak

Lamelarna keratoplastika – ponovno otkrivanje

Šarić, Dean; Mandić, Zdravko [Sažetak]

Uvodnik

Uvodnik

Župan, Željko; Bušić, Mirela [Puni tekst]

Pregledni članak

Komunikacija liječnika i bolesnika

Braš, Marijana; Đorđević, Veljko; Miličić, Davor [Sažetak]

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Darivanje organa i transplantacijska medicina u Hrvatskoj

[Sažetak]

Pregledni stručni članci

Pregledni članak

Mjesto levosimendana u liječenju akutnog zatajenja srca

Počanić, Darko [Sažetak]

Pregledni članak

Opstrukcijska apneja u snu – važan čimbenik srčanožilnog rizika

Polić, Stojan [Sažetak]

Pregledni članak

Uloga radiologije kod transplantacije organa

Sjekavica, Ivica; Hrabak Paar, Maja; Štern Padovan, Ranka [Sažetak]

Stručni članak

Infekcije središnjeg živčanog sustava kod imunokompromitiranih bolesnika

Krajinović, Vladimir [Sažetak]

Pregledni članak

Primjena oktenidin-dihidroklorida u eradikaciji MRSA-kliconoštva

Jajić, Ines [Sažetak]

Pregledni članak

Biološki lijekovi u spondiloartropatijama

Grazio, Simeon; Grubišić, Frane [Sažetak]

Pregledni članak

Tromboflebitis i lokalna primjena heparina

Marinović Kulišić, Sandra; Lipozenčić, Jasna [Sažetak]

Sponzorirani članak

Suvremeno liječenje venskog vrijeda – kompresivna terapija

Marinović Kulišić, Sandra; Lipozenčić, Jasna [Sažetak]

Pregledni članak

Omega-3 masne kiseline – svojstva i djelovanje

Vranešić Bender, Darija [Sažetak]

Pregledni članak

Stomatološko liječenje bolesnika s transplantiranim organom

Alajbeg, Ivan [Sažetak]

Pregledni članak

Uloga specifičnih caklinskih defekata u dijagnozi celijakije

Modrić, Vesna-Erika; Verzak, Željko; Čuković-Bagić, Ivana [Sažetak]

Autorski pregled

Utjecaj spola i socioekonomskih čimbenika na nastanak neepileptičnih neuroloških poremećaja

Awad, Hassan; Softić, Jasmin [Sažetak]

Razgovori

Razgovor

Prof. Ronald Veltkamp: Novi trendovi i buduće strategije u liječenju kardiovaskularnih bolesti

Rukavina Kralj, Lea [Sažetak]

Razgovor

Prof. Rupert Bauersachs: Promjena u pristupu venskoj tromboemboliji

Rukavina Kralj, Lea [Sažetak]

Razgovor

Prof. Carlo Petrono: Nove spoznaje o djelovanju aspirina

Rukavina Kralj, Lea [Sažetak]

Razgovor

Dr. Mario Malnar: Aktualni problemi u obiteljskoj medicini sa stajališta KoHOM-a

Rukavina Kralj [Sažetak]

Razgovor

Prim. dr. Vjekoslava Amerl Šakić: Praktični rad u ordinaciji obiteljske medicine

Rukavina Kralj, Lea [Sažetak]

Razgovor

Dr. Ton Nicolai: Homeopatija u Europi

Rukavina Kralj, Lea [Sažetak]

Razgovor

Prof. Gregory Lip: Novosti u prevenciji moždanog udara kod atrijske fibrilacije

Rukavina Kralj, Lea [Sažetak]

Kolumne

Kolumna

Altruizam – najuzbudljiviji dio života

Miljković, Dubravka [Puni tekst]

Stručna događanja

Osvrt na stručno događanje

II. kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine

Bergman Marković, Biserka; Katić, Milica; Blažeković Milaković, Sanja [Sažetak]

Recenzije

Recenzija

„Kirurška patologija“

Trnski, Davor [Puni tekst]

Recenzija

„Farmakoterapija u gerijatriji / Geriatric pharmacotherapy“

Rudan, Pavao [Puni tekst]

Novosti

Novost

Povišen BMI u tinejdžerskim godinama nosi rizik za dijabetes i srčane bolesti u mlađoj odrasloj dobi

[Sažetak]

Novost

Učestalo pijenje kave nije povezano s povišenim krvnim tlakom

[Sažetak]

Novost

Rizik smrti predoziranjem opioidima vezan uz previsoke propisane doze

[Sažetak]

Novost

25 godina nakon Černobila Fukushima će možda razotkriti posljedice na zdravlje koje nosi nuklearna katastrofa

[Sažetak]

Novost

Je li dijabetes tipa 2 autoimuna bolest?

[Sažetak]

Novost

Novorođenačka kraniosinostoza

[Sažetak]

Novost

Crna riža učinkovita u liječenju upala

[Sažetak]

Novost

HDL i zdravlje

[Sažetak]

Novost

Sprite pojačava djelovanje protutumorskih lijekova

[Sažetak]

Novost

Jedinstveni lijekovi za multiplu sklerozu i botulizam?

[Sažetak]

Novost

Matične stanice za liječenje oštećenja pluća

[Sažetak]

Novost

Staklena vlakna StickTech

[Sažetak]

Novost

Nova generacija tekućih kompozita

[Sažetak]