Medix, God. 17 Br. 92/93

Darivanje organa i transplantacijska medicina u Hrvatskoj

Gosti urednici:

doc. dr. sc. Željko Župan
Predsjednik Hrvatskog društva za anesteziologiju i intenzivno liječenje HLZ-a

dr. med. Mirela Bušić
Nacionalna transplantacijska koordinatorica, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi


 

Suplement:

Komunikacija i komunikacijske vještine u medicini

Gosti urednici:

doc. dr. sc. Veljko Đorđević, dr. med, spec. psihijatar
predstojnik Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za psihološku medicinu, KBC Zagreb

dr. sc. Marijana Braš, dr. med., spec. psihijatar
voditeljica Odjela za palijativnu medicinu Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za psihološku medicinu, KBC Zagreb

Tema broja

Pregledni članak

Darivanje i presađivanje organa – „Hrvatski model“

Mirela Bušić [Sažetak]

Pregledni članak

Prijedlog nacionalne strategije pravodobnog zbrinjavanja i optimalnog održavanja darivatelja organa i tkiva u razdoblju od 2011. do 2016. godine

Željko Župan [Sažetak]

Pregledni članak

Uloga transplantacijskog koordinatora u transplantacijskoj medicini – europska iskustva i modeli

Nikola Žgrablić [Sažetak]

Pregledni članak

Transplantacija srca – indikacije, kontraindikacije i dugoročno liječenje transplantiranih bolesnika

Jure Samardžić, Daniel Lovrić, Davor Miličić [Sažetak]

Pregledni članak

Kirurški aspekti transplantacije srca

Davor Barić [Sažetak]

Pregledni članak

Kirurški aspekti transplantacije jetre

Branislav Kocman, Damir Jemendžić, Stipislav Jadrijević, Tajana Filipec-Kanižaj, Danko Mikulić, Mirko Poljak [Sažetak]

Pregledni članak

EuroTransplantacija jetre pri infekciji virusom hepatitisa B

Vesna Čolić-Cvrlje, Tajana Filipec Kanižaj, Anna Mrzljak, Branka Šurina, Slavica Naumovski Mihalić, Branislav Kocman, Stipislav Jadrijević [Sažetak]

Pregledni članak

Transplantacija bubrega – očekivanja i još uvijek prisutne dvojbe

Josip Pasini [Sažetak]

Pregledni članak

Kronično bubrežno zatajenje – indikacija za presađivanje bubrega

Sanjin Rački, Lidija Orlić, Branka Sladoje-Martinović [Sažetak]

Pregledni članak

Simultano presađivanje bubrega i gušterače

Mladen Knotek, Mirjana Sabljar Matovinović, Dinko Škegro [Sažetak]

Pregledni članak

Važnost imunogenetike u transplantaciji organa

Renata Žunec, Zorana Grubić, Sanja Balen [Sažetak]

Pregledni članak

Lamelarna keratoplastika – ponovno otkrivanje

Dean Šarić, Zdravko Mandić [Sažetak]

Uvodnik

Uvodnik

Željko Župan, Mirela Bušić [Otvoreni pristup] [PDF]

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Darivanje organa i transplantacijska medicina u Hrvatskoj

[Sažetak] [PDF]

Pregledni stručni članci

Pregledni članak

Mjesto levosimendana u liječenju akutnog zatajenja srca

Darko Počanić [Sažetak]

Pregledni članak

Opstrukcijska apneja u snu – važan čimbenik srčanožilnog rizika

Stojan Polić [Sažetak]

Pregledni članak

Uloga radiologije kod transplantacije organa

Ivica Sjekavica, Maja Hrabak Paar, Ranka Štern Padovan [Sažetak]

Stručni članak

Infekcije središnjeg živčanog sustava kod imunokompromitiranih bolesnika

Vladimir Krajinović [Sažetak]

Pregledni članak

Primjena oktenidin-dihidroklorida u eradikaciji MRSA-kliconoštva

Ines Jajić [Sažetak]

Pregledni članak

Biološki lijekovi u spondiloartropatijama

Simeon Grazio, Frane Grubišić [Sažetak]

Pregledni članak

Tromboflebitis i lokalna primjena heparina

Sandra Marinović Kulišić, Jasna Lipozenčić [Sažetak]

Sponzorirani članak

Suvremeno liječenje venskog vrijeda – kompresivna terapija

Sandra Marinović Kulišić, Jasna Lipozenčić [Sažetak]

Pregledni članak

Omega-3 masne kiseline – svojstva i djelovanje

Darija Vranešić Bender [Sažetak]

Pregledni članak

Stomatološko liječenje bolesnika s transplantiranim organom

Ivan Alajbeg [Sažetak]

Pregledni članak

Uloga specifičnih caklinskih defekata u dijagnozi celijakije

Vesna-Erika Modrić, Željko Verzak, Ivana Čuković-Bagić [Sažetak]

Autorski pregled

Utjecaj spola i socioekonomskih čimbenika na nastanak neepileptičnih neuroloških poremećaja

Hassan Awad, Jasmin Softić [Sažetak]

Razgovori

Razgovor

Prof. Ronald Veltkamp: Novi trendovi i buduće strategije u liječenju kardiovaskularnih bolesti

Lea Rukavina Kralj

Razgovor

Prof. Rupert Bauersachs: Promjena u pristupu venskoj tromboemboliji

Lea Rukavina Kralj

Razgovor

Prof. Carlo Petrono: Nove spoznaje o djelovanju aspirina

Lea Rukavina Kralj

Razgovor

Dr. Mario Malnar: Aktualni problemi u obiteljskoj medicini sa stajališta KoHOM-a

Lea Rukavina Kralj

Razgovor

Prim. dr. Vjekoslava Amerl Šakić: Praktični rad u ordinaciji obiteljske medicine

Lea Rukavina Kralj

Razgovor

Dr. Ton Nicolai: Homeopatija u Europi

Lea Rukavina Kralj

Razgovor

Prof. Gregory Lip: Novosti u prevenciji moždanog udara kod atrijske fibrilacije

Lea Rukavina Kralj

Kolumne

Kolumna

Altruizam – najuzbudljiviji dio života

Dubravka Miljković [Otvoreni pristup]

Stručna događanja

Osvrt na stručno događanje

II. kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine

Biserka Bergman Marković, Milica Katić, Sanja Blažeković Milaković

Recenzije

Recenzija

„Kirurška patologija“ - Rosai i Ackerman

Davor Trnski [Otvoreni pristup]

Recenzija

„Farmakoterapija u gerijatriji / Geriatric pharmacotherapy“ - Zijad Duraković i suradnici

Pavao Rudan [Otvoreni pristup]

Novosti

Novost

Povišen BMI u tinejdžerskim godinama nosi rizik za dijabetes i srčane bolesti u mlađoj odrasloj dobi

[Sažetak]

Novost

Učestalo pijenje kave nije povezano s povišenim krvnim tlakom

[Sažetak]

Novost

Rizik smrti predoziranjem opioidima vezan uz previsoke propisane doze

[Sažetak]

Novost

25 godina nakon Černobila Fukushima će možda razotkriti posljedice na zdravlje koje nosi nuklearna katastrofa

[Sažetak]

Novost

Je li dijabetes tipa 2 autoimuna bolest?

[Sažetak]

Novost

Novorođenačka kraniosinostoza

[Sažetak]

Novost

Crna riža učinkovita u liječenju upala

[Sažetak]

Novost

HDL i zdravlje

[Sažetak]

Novost

Sprite pojačava djelovanje protutumorskih lijekova

[Sažetak]

Novost

Jedinstveni lijekovi za multiplu sklerozu i botulizam?

[Sažetak]

Novost

Matične stanice za liječenje oštećenja pluća

[Sažetak]

Novost

Staklena vlakna StickTech

[Sažetak]

Novost

Nova generacija tekućih kompozita

[Sažetak]