6.50€ (48,97kn)

Pretplata

Posttraumatski stresni poremećaj – jučer, danas, sutra

Gošća urednica:
prof. dr. sc. Vera Folnegović-Šmalc
Predsjednica Hrvatskog društva za kliničku psihijatriju HLZ-a, Klinika za opću i forenzičku psihijatriju i kliničku psihofiziologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Psihijatrijska bolnica Vrapče, Zagreb


 

Tema broja

Uvodnik

Uvodnik

Folnegović Šmalc, Vera [Puni tekst]

Pregledni članak

Posttraumatski stresni poremećaj

Folnegović Šmalc, Vera [Sažetak]

Pregledni članak

Neurobiološka osnova posttraumatskog stresnog poremećaja

Uzun, Suzana; Kozumplik, Oliver; Mimica, Ninoslav; Folnegović-Šmalc, Vera; Jakovljević, Miro [Sažetak]

Pregledni članak

Aktualni prilozi razumijevanju simptoma PTSP-a

Varda, Robert; Folnegović Šmalc, Vera; Labura, Darko [Sažetak]

Pregledni članak

Psihofiziološka dijagnostika poremećaja uzrokovanih stresom

Kozarić-Kovačić, Dragica [Sažetak]

Pregledni članak

MR volumetrija amigdala i hipokampalnih formacija u oboljelih od post-traumatskog stresnog poremećaja

Pavliša, Goran; Radoš, Marko; Ozretić, David; Štern Padovan, Ranka [Sažetak]

Pregledni članak

Farmakoterapija posttraumatskog stresnog poremećaja

Mimica, Ninoslav; Uzun, Suzana; Kozumplik, Oliver; Folnegović Šmalc, Vera [Sažetak]

Pregledni članak

Prijedlog farmakoterapijskog postupnika u liječenju PTSP-a

Mihanović, Mate; Zlatarević, Slađana; Restek-Petrović, Branka; Grošić, Vladimir; Kezić, Slobodanka; Molnar, Sven [Sažetak]

Pregledni članak

PTSP kod djece i adolescenata

Kocijan Hercigonja, Dubravka; Hercigonja Novković, Vesna [Sažetak]

Pregledni članak

Posttraumatski stresni poremećaj u osoba starije životne dobi

Kušan Jukić, Marija; Folnegović Šmalc, Vera [Sažetak]

Pregledni članak

Posttraumatski stresni poremećaj i metabolički sindrom

Degmečić, Dunja; Filaković, Pavo [Sažetak]

Pregledni članak

Neurobiološka i klinička povezanost kronične boli i kroničnog posttraumatskog stresnog poremećaja

Braš, Marijana; Đorđević, Veljko [Sažetak]

Pregledni članak

Forenzičko-psihijatrijski aspekti posttraumatskog stresnog poremećaja

Žarković Palijan, Tija; Kovač, Marina; Kovačević, Dražen [Sažetak]

Pregledni članak

Percepcija obolijevanja od PTSP-a kod hrvatskih branitelja

Komar, Zoran; Lončar, Mladen; Vukušić, Herman; Dijanić Plašć, Ivana; Folnegović-Grošić, Petra; Groznica, Ivana; Henigsberg, Neven [Sažetak]

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - PTSP - jučer, danas, sutra

[Sažetak]

Pregledni stručni članci

Pregledni članak

MR-dijagnostika vratnog dijela kralježnice

Ozretić, David; Pavliša, Goran; Radoš, Marko; Štern-Padovan, Ranka [Sažetak]

Pregledni članak

Krpeljni meningoencefalitis

Krajinović, Vladimir; Cvetko Krajinović, Lidija [Sažetak]

Autorski pregled

Mikroklima u putničkim zrakoplovima - utjecaj relativne vlažnosti zraka na udobnost i zdravlje putnika

Petriček, Igor; Petriček, Goranka; Đapić, Nataša; Paić, Edita; Sontacchi, Elma; Urlić, Iris; Vrabec, Romano [Sažetak]

Pregledni članak

Kirurško liječenje melanoma

Rudman, Franjo; Gorjanc, Božo; Stanec, Zdenko [Sažetak]

Pregledni članak

Specifičnost fine motorike u motoričkom razvoju djece s cerebralnom paralizom

Slaviček, Irena; Sabo, Veronika [Sažetak]

Pregledni članak

Sistemska ili topikalna primjena fluorida?

Rošin-Grget, Kata; Peroš, Kristina; Šutej, Ivana [Sažetak]

Pregledni članak

Djelomične krunice u stomatološkoj protetici

Šlat, Marko; Seifert, Davor; Lešić, Nikolina [Sažetak]

Autorski pregled

Balintova metoda u liječenju psihosomatskih bolesnika u obiteljskoj medicini

Stojanović Špehar, Stanka; Kumbrija, Suzana; Blažeković Milaković, Sanja [Sažetak]

Autorski pregled

Dijagnostika i fizikalna terapija osteoartritisa temporomandibularnog zgloba

Badel, Tomislav; Krapac, Ladislav; Marotti, Miljenko [Sažetak]

Sponzorirani članak

Praktične implikacije sekundarnih analiza ispitivanja UPLIFT

Tudorić, Neven [Sažetak]

Razgovori

Razgovor

Prof. dr. sc. Višnja Škerk: Liječnici se pridržavaju algoritama u liječenju urinarnih infekcija

Rukavina, Lea [Sažetak]

Razgovor

Prof. dr. sc. Ognjen Kraus: Upala, hiperplazija i karcinom prostate

Rukavina, Lea [Sažetak]

Razgovor

Prof. dr. Adriana Vince: Kronični virusni hepatitisi – velik javnozdravstveni problem današnjice

Rukavina, Lea [Puni tekst]

Razgovor

Prof. dr. sc. Josip Begovac: HIV/AIDS u Hrvatskoj

Rukavina, Lea [Sažetak]

Razgovor

Prof. dr. sc. Stojan Polić: Prestanak disanja u snu i njegove komplikacije

Rukavina, Lea [Sažetak]

Razgovor

Doc. dr. sc. Maja Strozzi: Akutni koronarni sindrom i organizacija interventnog pristupa

Rukavina, Lea [Sažetak]

Razgovor

Doc. dr. sc. Viktor Peršić: Rehabilitacija kardiovaskularnog bolesnika

Rukavina, Lea [Sažetak]

Razgovor

Dr. Darko Počanić: Statini u primarnoj prevenciji kardiovaskularnog incidenta

Rukavina, Lea [Sažetak]

Razgovor

Dr. Irena Hrstić: Novosti u hepatologiji

Rukavina, Lea [Sažetak]

Razgovor

Doc. dr. sc. Asja Stipić Marković: Važnost prepoznavanja bradikininskih angiodema

Rukavina, Lea [Sažetak]

Razgovor

Prof. David Hosking: Novosti u liječenju metaboličkih bolesti kostiju

Rukavina, Lea [Sažetak]

Razgovor

Prof. dr. sc. Hans G. Kress: Mjesto i uloga opioidnih analgetika u liječenju boli

Rukavina, Lea [Sažetak]

Razgovor

Prim. Mira Fingler: Nacionalna strategija u borbi protiv boli

Rukavina, Lea [Sažetak]

Razgovor

Jasmina Baniček, Brankica Rimac i Josip Božić: Liječenje akutne i kronične boli u sestrinskoj praksi

Rukavina, Lea [Sažetak]

Razgovor

Prof. dr. sc. Simeon Grazio: Novosti i perspektive u vertebrologiji

Bralić, Dragan [Sažetak]

Razgovor

Doc. dr. sc. Damir Kovač: Vratna kirurgija zahtijeva stalni razvoj biomehaničkih rješenja

Bralić, Dragan [Sažetak]

Razgovor

Prof. dr. sc. Matko Marušić: Studij stomatologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu – novo središte medicinske izvrsnosti

Zorica, Nada; Madunić, Katarina [Sažetak]

Osvrti

Osvrt

Marketing alkohola i alkoholizam mladih

Bulajić, Maša [Puni tekst]

Osvrt

Pozitivne posljedice negativnih događaja - posttraumatski rast

Rijavec, Majda [Sažetak]

Osvrt

Odgovornost i odnos društva prema oboljelima od posttraumatskog stresnog poremećaja

Glavina, Trpimir; Dodig, Goran; Krnić, Silvana; Roje, Romilda; Topić, Joško; Mrass, Damir [Sažetak]

Kolumne

Kolumna

Deveti Lošinjski dani bioetike

Pavelić, Jasminka [Puni tekst]

Recenzije

Recenzija

"Gerontostomatologija"

Komar, Dragutin [Puni tekst]

Recenzija

"Sprečavanje nesreća i povećanje sigurnosti djece predškolske dobi"

Popović, Duško [Puni tekst]

Sponzorirane reportaže

Sponzorirana reportaža

Globalna godina protiv akutne boli: listopad 2010. – listopad 2011.

Fingler, Mira [Sažetak]

Sponzorirana reportaža

Tapentadol – novost u liječenju boli

[Sažetak]

Novosti

Novost

Američko udruženje za bolesti srca (AHA) donijelo značajne promjene u sklopu novih smjernica za kardiopulmonalnu reanimaciju

[Sažetak]

Novost

Dojenje nakon karcinoma dojke nije opasno za rodilju

[Sažetak]

Novost

Osnaživanje mišića produžuje život bolesnicima s bubrežnom bolesti

[Sažetak]

Novost

Duboka moždana stimulacija u liječenju Parkinsonove bolesti

[Sažetak]

Novost

Za učinkovitu dijetu jednako je važan zdrav režim spavanja, kao i smanjenje unosa kalorija

[Sažetak]

Novost

Jednojajčani blizanci i razvitak lupusa

[Sažetak]

Novost

Specifično oštećenje govora

[Sažetak]

Novost

Vitamin C štiti od oštećenja DNA u stanicama kože

[Sažetak]

Novost

Astma – liječenje prirodnim sastojcima voća

[Sažetak]

Novost

Ekcem i promjene ponašanja

[Sažetak]

Novost

Krvni testovi za dijagnosticiranje raka probavnog sustava

[Sažetak]

Novost

Liječenje matičnim stanicama

[Sažetak]