MEDIX, God. 15 Br. 84/85
«   »

Narudžba broja

Tema broja

Ciroza jetre i komplikacije

Gost urednik:
prof. dr. sc. Rajko Ostojić
Predsjednik Hrvatskog gastroenterološkog društva, Referentni centar Ministarstva zdravstva za kronične bolesti jetre, Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinika za unutarnje bolesti, KBC Zagreb, Rebro


 

Uvodnik
Otvoren pristup

Rajko Ostojić 
Puni tekst | PDF

Ciroza jetre
Rajko Ostojić 
Sažetak

Psihološki i psihijatrijski aspekti bolesnika na dijalizi
Iva Nemčić Moro 
Sažetak

Portalna hipertenzija
Roland Pulanić 
Sažetak

Ascites
Josip Čiček, Tomislav Trumbetaš, Marinko Lukić, Goran Povh, Ivana Petrović Juren 
Sažetak

Spontani bakterijski peritonitis
Neven Ljubičić, Alen Bišćanin, Nataša Črne, Marko Boban 
Sažetak

Hepatalna encefalopatija
Nadan Rustemović 
Sažetak

Hepatorenalni sindrom
Milan Kujundžić, Tomislav Bokun 
Sažetak

Hepatopulmonalni sindrom
Davor Štimac, Željka Bagić, Sandra Milić 
Sažetak

Hipersplenizam i koagulopatija
Aleksandar Včev, Sanja Balen, Refmir Tadžić, Antonio Kokot 
Sažetak

Klinička prehrana kod ciroze jetre
Željko Krznarić, Dina Ljubas Kelečić, Darija Vranešić Bender 
Sažetak

Hepatocelularni karcinom
Davor Radić, Dražen Perkov, Juraj Prejac, Irena Hrstić, Ranka Štern Padovan, Damir Vrbanec 
Sažetak

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Ciroza jetre i komplikacije
Otvoren pristup

I u ovom broju „Medixa“, u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom (HLK), priredili smo za vas test znanja namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe. Test znanja sadrži 70 pitanja koja se odnose na sadržaj naslovne teme „Ciroza jetre i komplikacije – metode probira, dijagnostike, prevencije i liječenja“. Pozitivno riješene testove (najmanje 60% vaših točnih odgovora) vrednovat će Povjerenstvo za trajnu izobrazbu HLK sa 7 bodova, a rezultati će, osim u „Medixu“, biti objavljeni u „Liječničkim novinama“, što će, ujedno, biti potvrda vaših ostvarenih bodova u postupku stručnog medicinskog usavršavanja.

Za dodjelu bodova u sustavu trajne izobrazbe uzimat će se u obzir samo pozitivno riješeni testovi dostavljeni na originalnom obrascu (umetku) iz tiskanog izdanja Medixa najkasnije do 28. veljače 2010. godine.

 
PDF

Pregledni stručni članci

Interna medicina

Kliničko ispitivanje RECORD (Rosiglitazone Evaluated for Cardiovascular Outcomes and Regulation of Glycaemia in Diabetes) - osvrt na rezultate
Dario Rahelić 
Sažetak

Radiologija

Radiološka dijagnostika ciroze jetre i portalne hipertenzije
Ranka Štern Padovan, Ivica Sjekavica, Vice Šunjara 
Sažetak

Psihijatrija

Poslovna sposobnost duševnih bolesnika
Vera Folnegović Šmalc 
Sažetak

Plastična i rekonstrukcijska kirurgija

Multidisciplinaran pristup u liječenju debljine – uloga abdominoplastike
Aleksandra Pirjavec, Ileana Lulić, Ivor Ković 
Sažetak

Gerontologija

Geroprofilaksa - može li se produljiti život?
Zijad Duraković 
Sažetak

Kardiologija

Uporaba acetilsalicilne kiseline u prevenciji i liječenju srčanožilnih bolesti
Mario Ivanuša 
Sažetak

Dermatovenerologija

Prevencija kronične venske insuficijencije
Sandra Marinović Kulušić, Jasna Lipozenčić 
Sažetak

Infektologija/Pedijatrija

PFAPA sindrom
Vladimir Krajinović 
Sažetak

Stomatologija

Važnost interdisciplinarne suradnje u dijagnostici temporomandibularnih poremećaja i orofacijalne boli
Vjekoslav Jerolimov 
Sažetak

Stomatologija

Oralna rehabilitacija protetskog pacijenta starije dobi
Adnan Ćatović, Dragutin Komar 
Sažetak

Razgovori

Ginekologija

Prof. dr. sc. Velimir Šimunić: Osvrt na novodoneseni Zakon o medicinskoj oplodnji u Hrvatskoj
Lea Rukavina 
Puni tekst

Ginekologija

Doc. Pavičić-Baldani: Novosti na području hormonske kontracepcije i liječenju sindroma policističnih jajnika
Lea Rukavina 
Puni tekst

Ginekologija

Prof. Srećko Ciglar: Hormonsko nadomjesno liječenje – korist i rizici
Lea Rukavina 
Puni tekst

Ginekologija

Prim. dr. sc. Renato Bauman: Humana reprodukcija u OB „Sveti Duh“ - jučer, danas i sutra
Lea Rukavina 
Puni tekst

Ginekologija

Dr. Erden Radončić: Medicinski potpomognuta oplodnja u privatnom sektoru
Lea Rukavina 
Puni tekst

Ginekologija

Mr. sc. Boris Poljak: Medicinski potpomognuta oplodnja u Splitu
Lea Rukavina 
Puni tekst

Ginekologija

Doc. dr. Neda Smiljan Severinski: Urgentna kontracepcija
Lea Rukavina 
Puni tekst

Kardiologija

Prof. dr. sc. Davor Miličić: Međunarodna prepoznatljivost - conditio sine qua non vrsnoće Medicinskog fakulteta
Lea Rukavina 
Puni tekst

Kardiologija

Prof. dr. sc. Otto Smiseth: Nove spoznaje o dijastoličkom srčanom zatajenju
Lea Rukavina 
Puni tekst

Kardiologija

Prof. Fausto Pinto: Sadašnjost i budućnost ehokardiografije
Lea Rukavina 
Puni tekst

Javno zdravstvo

Prof. dr. sc. Željko Metelko: Poboljšati statusni i moralni položaj liječnika
Otvoren pristup

Duško Popović 
Puni tekst

Oftalmologija

Prof. Steve Schallhorn: Revolucionarna tehnologija za lasersku korekciju vida u Hrvatskoj
Lea Rukavina 
Puni tekst

Osvrti

Oftalmologija

Radna skupina za bolesti vanjskog dijela oka
 
Puni tekst

Kolumne

Bioetika

Najljepši osjećaj - i najvažnija zadaća
Otvoren pristup

Kiril Temkov, Jasminka Pavelić 
Puni tekst

Recenzije

Sponzorirane reportaže

Novosti