MEDIX, God. 15 Br. 83
«   »

Narudžba broja

Tema broja

Psihosomatska medicina 

Gosti urednici:
prof. dr. sc. Rudolf Gregurek
Dopredsjednik Hrvatskog društva za psihosomatsku medicinu i suradnu psihijatriju HLZ-a, ravnatelj Instituta za psihosomatsku medicinu
dr. sc. Marijana Braš
Tajnica Hrvatskog društva za psihosomatsku medicinu i suradnu psihijatriju HLZ-a, predsjednica Hrvatskog društva za hospicij/palijativnu skrb HLZ-a 


 

Uvodnik
Otvoren pristup

Rudolf Gregurek, Marijana BraÅ¡ 
Puni tekst | PDF

Povijest psihosomatske medicine i suvremene klasifikacije
Rudolf Gregurek, Marijana BraÅ¡ 
Sažetak

Suvremene koncepcije o etiologiji psihosomatskih bolesti
Marijana BraÅ¡, Rudolf Gregurek 
Sažetak

Psihološki čimbenici kod kardiovaskularnih bolesti
Vedran Bilić 
Sažetak

Psihodermatologija
Mirna Å itum, Maja Vurnek Živković, Rudolf Gregurek 
Sažetak

Debljina - patofiziologija, etiologija i liječenje
Maja Baretić, Mirko KorÅ¡ić, Jozo Jelčić 
Sažetak

Psihoonkologija
Rudolf Gregurek, Marijana BraÅ¡ 
Sažetak

Kronična bol – psihološki aspekti i psihofarmakoterapija
Marijana BraÅ¡, Rudolf Gregurek 
Sažetak

Psihosomatski aspekti u nefrologiji
Nikolina BaÅ¡ić-Jukić, Vesna Furić-ÄŒunko, Katherina Sreter, Vanja BaÅ¡ić-Kes, Petar Kes 
Sažetak

Uloga liaison psihijatra u liječenju neuroloških bolesnika
Marijana BraÅ¡, Rudolf Gregurek, Zorana KuÅ¡ević 
Sažetak

Neki psihodinamski aspekti psihosomatskih stanja kod djece i adolescenata
Zorana KuÅ¡ević, Marijana BraÅ¡ 
Sažetak

Psihoterapijski pristup u psihosomatskoj medicini
Rudolf Gregurek 
Sažetak

Psihofarmakoterapija u suradnoj (liaison) psihijatriji
Marijana BraÅ¡ 
Sažetak

Balintove grupe
Vedran Bilić 
Sažetak

Psihijatrijsko/psihološki aspekti u palijativnoj medicini
Marijana BraÅ¡ 
Sažetak

Razgovori

Nefrologija

Prof. dr. sc. Dragan Ljutić: Optimalan ishod liječenja bubrežne anemije
Lea Rukavina 
Puni tekst

Nefrologija

Prof. dr. sc. Petar Kes: Prevencija kao budućnost u rješavanju kroničnog bubrežnog zatajenja
Lea Rukavina 
Puni tekst

Alergologija i klinička imunologija

Doc. dr. sc. Asja Stipić Marković: Alergologija i klinička imunologija u Hrvatskoj
Lea Rukavina 
Puni tekst

Alergologija i klinička imunologija

Prof. dr. sc. Hajime Karasuyama: Otkriven novi mehanizam nastanka sistemske anafilaksije
Lea Rukavina 
Puni tekst

Osvrti

Medicinska informatika

Medicinska informatika – stanje, dostignuća i dometi
Vanja Pupovac 
Puni tekst

Psihologija

Psihološki aspekti infekcije humanim papiloma virusom
Magdalena Grce 
Puni tekst

Imunologija

Završeno najveće kliničko ispitivanje učinkovitosti cjepiva za prevenciju raka vrata maternice
Magdalena Grce 
Puni tekst

Kolumne

Bioetika

Ljubav i nada
Otvoren pristup

Kiril Temkov, Jasminka Pavelić 
Puni tekst

Recenzije

Novosti