MEDIX, God. 27 Br. 150/151 Supplement 1

Važne praktične smjernice za dijagnostiku i liječenje arterijske hipertenzije


Kliničke smjernice za dijagnostiku i liječenje kardiovaskularnih bolesti u postmenopauzi, tijekom trudnoće i drugim ginekološkim stanjima:
konsenzus Hrvatskog društva za arterijsku hipertenziju Hrvatskoga liječničkog zbora, Hrvatskog kardiološkog društva i Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju Hrvatskoga liječničkog zbora

Živka Dika, Josip Juras, Bojan Jelaković, Davor Miličić, Ante Ćorušić, Slavko Orešković

Kliničke smjernice za liječenje arterijske hipertenzije u peripartalnom razdoblju: konsenzus Hrvatskog društva za arterijsku hipertenziju Hrvatskoga liječničkog zbora, Hrvatskog kardiološkog društva i Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju Hrvatskoga liječničkog zbora

Živka Dika, Josip Juras, Bojan Jelaković, Davor Miličić, Ante Ćorušić, Slavko Orešković

Konsenzus Hrvatskoga društva za hipertenziju i Hrvatskoga društva za bubreg Hrvatskog liječničkog zbora o interpretaciji nalaza kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka

Sandra Karanović, Živka Dika, Lana Gellineo, Ana Jelaković, Jelena Kos, Tajana Željković Vrkić, Marijana Živko, Katica Gojak, Vedran Premužić, Nikolina Bašić Jukić, Bojan Jelaković

Konsenzus Hrvatskoga društva za hipertenziju o ordinacijskom i kućnom mjerenju arterijskoga tlaka

Tajana Željković Vrkić, Živka Dika, Lana Gellineo, Ana Jelaković, Sandra Karanović, Jelena Kos,
Marijana Živko, Mirjana Mihalić, Olgica Velkovski, Bojan Jelaković

PREUZMI CJELOVITI DOKUMENT_PDF

 

Sadržaj