MEDIX, God. 26 Br. 146 - Suplement
«   »

Preporuke za cijepljenje osoba s multiplom sklerozom cjepivima protiv COVID-19 infekcije

Ivan Adamec, Tereza Gabelić, Barbara Barun, Mario Habek
Klinika za neurologiju, Klinički bolnički centar Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR
HRVATSKO NEUROLOŠKO DRUŠTVO
HRVATSKO DRUŠTVO ZA EEG I KLINIČKU NEUROFIZIOLOGIJU

Sadržaj

Neurologija

Preporuke za cijepljenje osoba s multiplom sklerozom cjepivima protiv COVID-19 infekcije
Ivan Adamec, Tereza Gabelić, Barbara Barun, Mario Habek 
| PDF