MEDIX, God. 26 Br. 144/145 - Suplement
«   »

Preporuke o primjeni lijekova koji mijenjaju tijek bolesti i provođenju cijepljenja u osoba s multiplom sklerozom u uvjetima pandemije COVID 19

Ivan Adamec, Tereza Gabelić, Barbara Barun, Ivana Zadro, Mario Habek
Klinika za neurologiju, Klinički bolnički centar Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR
HRVATSKO NEUROLOŠKO DRUŠTVO
HRVATSKO DRUŠTVO ZA EEG I K LINIČKU NEUROFIZIOLOGIJU

Sadržaj

Neurologija

Preporuke o primjeni lijekova koji mijenjaju tijek bolesti i provođenju cijepljenja u osoba s multiplom sklerozom u uvjetima pandemije COVID 19
Ivan Adamec, Tereza Gabelić, Barbara Barun, Ivana Zadro, Mario Habek 
| PDF