MEDIX, God. 26 Br. 142 - Suplement
«   »

Preporuke o uzimanju lijekova koji modificiraju tijek bolesti u osoba s multiplom sklerozom u uvjetima epidemije koronavirusa

Sadržaj

Neurologija

Preporuke o uzimanju lijekova koji modificiraju tijek bolesti u osoba s multiplom sklerozom u uvjetima epidemije koronavirusa
Ivan Adamec, Barbara Barun, Tereza Gabelić, Mario Habek 
Sažetak | PDF