MEDIX, God. 26 Br. 142 - Suplement
«   »

Preporuke za primjenu biološke terapije u bolesnika s upalnim bolestima crijeva tijekom pandemije COVID-19

Sadržaj

Gastroenterologija

Preporuke za primjenu biološke terapije u bolesnika s upalnim bolestima crijeva tijekom pandemije COVID-19
Željko Krznarić, Marko Brinar, Silvija Čuković Čavka, Nikša Turk, Dora Grgić, Mislav Jelaković, Marina Šabić, Viktor Domislović 
Sažetak | PDF