MEDIX, God. 26 Br. 141 - Suplement
«   »

Zaštita mentalnog zdravlja u krizi:
stres, tjeskoba, strah
Postupci osnaživanja i samopomoći postupak umirenja uznemirenih osoba


Klinika za psihijatriju Vrapče
Referentni centar Ministarstva zdravstva za psihosocijalne metode
Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju Hrvatskog liječničkog zbora
Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti NZJZ „Dr. Andrija Štampar“
Hrvatski zavod za javno zdravstvo


Gošće urednice:
prof. dr. sc. Slađana Štrkalj Ivezić, dr. med. spec. psihijatar
prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić, dr. med. spec. javnog zdravstva
dr. sc. Marija Kušan Jukić,  dr. med. spec. psihijatar


PREUZMI CJELOVITI DOKUMENT_PDF

Sadržaj

Psihijatrija

Uvodnik
Slađana Štrkalj Ivezić, Danijela Štimac Grbić, Marija Kušan Jukić 
Sažetak

Protektivno i rizično suočavanje sa stresom
Slađana Štrkalj Ivezić, Tihana Jendričko, Marija Kušan Jukić, Dolores Britvić, Krešimir Radić, Sanja Martić-Biočina, Danijela Štimac Grbić, Lana Mužinić Marinić 
Sažetak | PDF

Recite stop uznemirujućim mislima
Slađana Štrkalj Ivezić, Tihana Jendričko, Krešimir Radić, Lana Mužinić Marinić, Marija Kušan Jukić 
Sažetak | PDF

Nesanica – postupci samopomoći
Slađana Štrkalj Ivezić, Domagoj Vidović, Krešimir Radić, Marija Kušan Jukić, Petrana Brečić, Alma Mihaljević-Peleš 
Sažetak | PDF

Vježbe disanja za samokontrolu tjeskobe i stresa
Slađana Štrkalj Ivezić, Krešimir Radić, Mirjana Ivandić, Marija Kušan Jukić, Vedran Bilić, Danijela Grbić Štimac 
Sažetak | PDF

Progresivna mišićna relaksacija
Slađana Štrkalj Ivezić, Krešimir Radić, Vedran Bilić, Marija Kušan Jukić 
Sažetak | PDF

Autogeni trening za samopomoć u savladavanju negativnih posljedica stresa i u kontroli tjeskobe
Vedran Bilić, Slađana Štrkalj Ivezić, Darko Marčinko, Marija Eterović 
Sažetak | PDF

Kreativna vizualizacija
Elvira Koić, Slađana Štrkalj-Ivezić, Marina Kovač 
Sažetak | PDF

Glazba za opuštanje u prevenciji negativnog utjecaja stresa te u kontroli tjeskobe i poboljšanju spavanja
Slađana Štrkalj Ivezić, Krešimir Radić, Domagoj Vidović, Vedran Bilić, Marija Kušan Jukić, Danijela Štimac Grbić 
Sažetak | PDF

Postupak deeskalacije – Smjernice za smirivanje uznemirenih pacijenata
Slađana Štrkalj Ivezić, Aleksandar Savić, Petrana Brečić, Krešimir Radić, Štefica Bagarić, Jasminka Bektić, Senka Repovečki, Tihana Jendričko, Marija Kušan Jukić, Dolores Britvić, Nadica Buzina, Alma Mihaljević - Peleš, Vedran Bilić, Lana Mužinić Marinić 
Sažetak | PDF

Postupak deeskalacije putem telefona – Smjernice za smirivanje uznemirenih osoba
Slađana Štrkalj Ivezić, Aleksandar Savić, Petrana Brečić, Krešimir Radić, Štefica Bagarić, Jasminka Bektić, Senka Repovečki, Tihana Jendričko, Marija Kušan Jukić, Dolores Britvić, Nadica Buzina, Alma Mihaljević-Peleš, Vedran Bilić, Lana Mužinić Marinić 
Sažetak | PDF

Program za očuvanje mentalnog zdravlja borbom protiv negativnih utjecaja tjeskobe i stresa
Slađana Štrkalj Ivezić, Danijela Štimac Grbić, Marija Kušan Jukić 
Sažetak | PDF