MEDIX, God. 26 Br. 141 - Suplement
«   »

Zaštita mentalnog zdravlja u krizi:
stres, tjeskoba, strah
Postupci osnaživanja i samopomoći postupak umirenja uznemirenih osoba


Klinika za psihijatriju Vrapče
Referentni centar Ministarstva zdravstva za psihosocijalne metode
Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju Hrvatskog liječničkog zbora
Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti NZJZ „Dr. Andrija Štampar“
Hrvatski zavod za javno zdravstvo


Gošće urednice:
prof. dr. sc. Slađana Štrkalj Ivezić, dr. med. spec. psihijatar
prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić, dr. med. spec. javnog zdravstva
dr. sc. Marija Kušan Jukić,  dr. med. spec. psihijatar

 

Sadržaj

Psihijatrija

Uvodnik
Slađana Štrkalj Ivezić, Danijela Štimac Grbić, Marija Kušan Jukić 
Sažetak

Psihijatrija

Zaštita mentalnog zdravlja u krizi: stres, tjeskoba, strah - postupci osnaživanja i samopomoći postupak umirenja uznemirenih osoba
Štefica Bagarić, Jasminka Bektić, Petrana Brečić, Vedran Bilić, Dolores Britvić, Nadica Buzina, Marija Eterović, Mirjana Ivandić, Tihana Jendričko, Elvira Koić, Marina Kovač, Marija Kušan Jukić, Darko Marčinko, Sanja Martić-Biočina, Alma Mihaljević-Peleš, Lana Mužinić Marinić, Krešimir Radić, Senka Repovečki, Aleksandar Savić, Danijela Štimac Grbić, Slađana Štrkalj Ivezić, Domagoj Vidović 
Sažetak | PDF