MEDIX, God. 24 Br. 132 - Suplement
«   »

Gastrointestinalne bolesti u trudnoći

Gošće urednice:
prof. dr. sc. Sandra Milić, dr. med.,
doc. dr. sc. Ivana Mikolašević, dr. med.,
Zavod za gastroenterologiju, KBC Rijeka

Sadržaj

Uvodnik
Sandra Milić, Ivana Mikolašević 
Sažetak | PDF

Gastroenterologija

Laboratorijski pokazatelji u bolestima jetre specifičnim tijekom trudnoće
Merica Aralica, Lidija Bilić-Zulle 
Sažetak

Gastroenterologija

Bolesti jetre povezane s trudnoćom
Ivana Mikolašević, Lucija Virović Jukić, Ivica Grgurević, Tajana Filipec Kanižaj, Tomislav Bokun, Margareta Ugljarević, Tajana Stevanović, Sandra Milić 
Sažetak

Gastroenterologija

Preegzistentne kronične bolesti jetre i trudnoća
Irena Hrstić, Anna Mrzljak, Ana Mijić, Alemka Brnčić-Fischer, Marinko Marušić, Lidija Orlić, Ivana Mikolašević 
Sažetak

Gastroenterologija

Virusni hepatitisi (B i C) i trudnoća
Marina Premužić, Snježana Škrablin Kučić, Martina Demaria, Vojko Mavrinac, Melanija Radas Ražov, Ivana Mikolašević 
Sažetak

Gastroenterologija

Trudnoća u bolesnica s cirozom i nakon transplantacije jetre
Tajana Filipec Kanižaj, Maja Mijić, Ana Jelić, Josip Valetić, Nikola Sobočan, Ivana Mikolašević 
Sažetak

Gastroenterologija

Upalne bolesti crijeva i trudnoća
Irena Krznarić Zrnić, Silvija Čuković-Čavka, Rejhana Sijamhodžić Sulić, Brankica Mijandrušić-Sinčić, Željko Krznarić 
Sažetak

Gastroenterologija

Sindrom iritabilnoga crijeva i trudnoća
Petra Baumgartner, Boris Brozović, Goran Hauser 
Sažetak

Gastroenterologija

Endoskopska retrogradna kolangiografija i koledokolitijaza u trudnoći
Armin Mehmedović, Neven Ljubičić, Marko Nikolić, Alen Bišćanin, Ivan Budimir 
Sažetak

Gastroenterologija

Akutni pankreatitis i trudnoća
Goran Poropat, Anja Radovan, Tea Štimac, Davor Štimac 
Sažetak

Gastroenterologija

Tumori probavnoga sustava i trudnoća
Mladen Radić, Ivana Mikolašević, Božena Delija, Nadan Rustemović, Aleksandar Čubranić, Ivana Popović, Miroslav Šimunić 
Sažetak

TEST ZNANJA U SUSTAVU TRAJNE MEDICINSKE IZOBRAZBE LIJEČNIKA - Gastrointestinalne bolesti u trudnoći
 
Sažetak | PDF